Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Ekstra fysisk aktiv

I tabell 5 vises helsetapsjusterte leveår og vunne leveår for individer som er fysisk aktive sammenlignet med de fysisk inaktive. Dersom individer er ekstra fysisk aktive, viser resultatene fra denne studien at de kan få rundt 20 % mer helsegevinst sammenlignet med fysisk aktive. Gjennom hele livet kan ekstra fysisk aktive individer vinne 6,52 (95 % UI, 6,22–6,81) leveår og 12,82 (95 % UI, 12,22-13,41) DALYs. Ekstra aktive individer som er 50 år gamle kan vinne 6,25 (95 % UI, 5,95–6,54) leveår og 12,17 (95 % UI, 11,58–12,75) DALYs, sammenlignet med å være fysisk inaktive.

Tabell 5. Anslått endring i leveår og DALYs (leveår og helsetap) for én person ved økning av fysisk aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til ekstra fysisk aktiv. Endringen i leveår og DALYs som kan forventes er i et livsløpsperspektiv med utgangspunkt i personens alder ved tidspunktet for når økning i fysisk aktivitet finner sted. Her forstått som økt aktivitet resten av livet. Estimatene er presentert med 95 % usikkerhetsintervall (UI).

Aktivitetsperiode

Leveår

DALYs

 

Estimat

95 % UI

Estimat

95 % UI

Fra 1 års alder

6,52

6,22 - 6,81

12,82

12,22 - 13,41

Fra 10 års alder

6,51

6,21 - 6,81

12,80

12,20 - 13,39

Fra 20 års alder

6,49

6,19 - 6,78

12,72

12,12 - 13,31

Fra 30 års alder

6,45

6,14 - 6,74

12,58

11,99 - 13,16

Fra 40 års alder

6,37

6,07 - 6,67

12,44

11,86 - 13,03

Fra 50 års alder

6,25

5,95 - 6,54

12,17

11,58 - 12,75

Fra 60 års alder

5,95

5,66 - 6,23

11,54

10,98 - 12,09

Fra 70 års alder

5,25

5,02 - 5,49

10,22

9,75 - 10,69

Fra 80 års alder

4,02

3,85 - 4,19

7,81

7,47 - 8,15

Fra 90 års alder

2,08

1,99 - 2,18

4,03

3,83 - 4,22

Siste faglige endring: 04. april 2024