Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Delvis fysisk aktiv

Delvis fysisk aktiv er beskrevet som et til dels betydelig lavere aktivitetsnivå enn fysisk aktiv (jf. avsnitt om kategorisering av fysisk aktivitet). Likevel, som man kan se i tabell 3, er det allerede ved endring av fysisk aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv forbundet med en betydelig forventet levetids- og helsegevinst. Ved å være delvis fysisk aktiv, kan man oppnå rundt 70 % av helseeffekten (leveår og DALYs) forbundet med å være fysisk aktiv. Mer spesifikt kan individer som er delvis fysisk aktive hele livet vinne 3,85 (95 % UI, 3,54-4,17) leveår og 7,69 (95 % UI, 7,06-8,31) DALYs sammenlignet med inaktive. Blant de som er 50 år gamle og over, kan individer vinne 3,68 (95 % UI, 3,37-3,99) leveår og 7,30 (95 % UI, 6,68-7,91) DALYs. 

Tabell 3. Anslått endring i leveår og DALYs (leveår og helsetap) for én person ved økning av fysisk aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv. Endringen i leveår og DALYs som kan forventes er i et livsløpsperspektiv med utgangspunkt i personens alder ved tidspunktet for når økning i fysisk aktivitet finner sted. Her forstått som økt aktivitet resten av livet. Estimatene er presentert med 95 % usikkerhetsintervall (UI).

Aktivitetsperiode

Leveår

DALYs

 

Estimat

95 % UI

Estimat

95 % UI

Fra 1 års alder

3,85

3,54 - 4,17

7,69

7,06 - 8,31

Fra 10 års alder

3,85

3,54 - 4,16

7,68

7,05 - 8,30

Fra 20 års alder

3,83

3,52 - 4,14

7,62

7,00 - 8,24

Fra 30 års alder

3,81

3,49 - 4,12

7,53

6,91 - 8,15

Fra 40 års alder

3,76

3,45 - 4,07

7,47

6,85 - 8,09

Fra 50 års alder

3,68

3,37 - 3,99

7,30

6,68 - 7,91

Fra 60 års alder

3,49

3,19 - 3,78

6,86

6,27 - 7,45

Fra 70 års alder

3,06

2,80 - 3,32

6,02

5,50 - 6,53

Fra 80 års alder

2,28

2,08 - 2,49

4,48

4,08 - 4,89

Fra 90 års alder

1,08

0,97 - 1,19

2,10

1,88 - 2,32

Siste faglige endring: 04. april 2024