Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Diskusjon

I de foregående kapitlene er det vist hvordan en ved bruk av en simuleringsmodell kan anslå hvordan fysisk aktivitetsnivå påvirker enkeltindividers sannsynlighet for sykdomsrisiko og død. I dette kapittelet diskuterer vi hvordan den usikkerheten som nødvendigvis er i slike modellstudier kan håndteres på en slik måte at resultatene fra studiene til tross for til dels betydelig usikkerhet, både metodisk og med hensyn til tilgang på data, blir anvendbare som beslutningsgrunnlag for tiltak i møte med nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer.

Ettersom denne nye studien er gjennomført med utgangspunkt i et oppdrag om å oppdatere rapporten fra 2010 (Helsedirektoratet 2010), og resultatene fra 2010-studien har vært anvendt i tiltaksanalyser i ulike sektorer, har vi i diskusjonskapittelet valgt å gjøre noen sammenligninger av resultater og metode, mellom studiene. Sammenligningene viser at de oppdaterte resultatene er av bedre kvalitet enn de forrige og at disse dermed med større trygghet kan anvendes.

I kapittel 5 omtaler vi forholdsvis bredt hvordan resultatene fra slike studier kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser i Norge.

4.1. Drøfting av resultatene – modelleringsresultatene på individnivå

4.2. Drøfting av metode

Siste faglige endring: 04. april 2024