Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Anvendelse og eksempler

I kapittel 5 omtaler vi forholdsvis bredt hvordan resultatene fra slike studier om effekt av fysisk aktivitet kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser i Norge. Herunder de høyst aktuelle spørsmålene; bør forebygging av sykdom ved tiltak i alle samfunnssektorer i større grad anvendes for å bedre folkehelsen (Helse- og omsorgsdepartementet (2023a) og dermed bidra til å få flere til å bo lengre hjemme (Helse- og omsorgsdepartementet 2023b), gjøre befolkningen mer robust og bedre rustet for en usikker fremtid (NOU, 2023:17), øke både helserelatert- og annen livskvalitet i befolkningen (jf. arbeid med den kommende nasjonale livskvalitetsstrategien,) og redusere belastningen på helse- og omsorgstjenestene (NOU 2023:4).

5.1. Hvordan bruke tallene?

5.2. Anvendelse av resultatene i rapporten på samfunnsnivå

Siste faglige endring: 04. april 2024