Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Hvordan bruke tallene?

I helseøkonomiske- og samfunnsøkonomiske analyser anbefales det å anvende kvalitetsjusterte leveår (QALY) eller helsetapsjusterte leveår (DALY) for å fange opp og inkludere helseeffekter av tiltak på en mest mulig presis måte. Dette gjelder enten det dreier seg om hva som skal tilbys av behandlingstiltak med medikamenter (Statens legemiddelverk 2021), behandlingstiltak med ikke-medikamentelle metoder (FHI 2023c), eller tiltak i andre samfunnssektorer som direkte eller indirekte berører befolkningens helse (Helsedirektoratet 2024).

DALY-anslagene som her presenteres skal i prinsippet kunne anvendes både i såkalte fullstendige helseøkonomiske metodevurderinger av behandlingstiltak, i vurdering av tiltak der fysisk aktivitet kan være et alternativ til medikamenter eller annen behandling, og i samfunnsøkonomiske analyser av forebyggende folkehelsetiltak eller andre tiltak som medfører endring i befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Beregningene av helsegevinst på individnivå som presenteres i denne rapporten kan brukes i samfunnsøkonomiske analyser for å anslå potensielle gevinster eller tap av DALYs ved at hele eller grupper av befolkningen øker eller minsker sitt fysiske aktivitetsnivå. Dette kan være relatert til tiltak på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå der for eksempel ulike aldersgrupper øker aktivitetsnivået fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv eller fra delvis fysisk aktiv til fysisk aktiv.  

Siste faglige endring: 04. april 2024