Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Følsomhetsanalyser

Videre ble det utført flere følsomhetsanalyser for å undersøke om noen av forutsetningene som ble gjort, påvirker analysens resultater i betydelig grad. Vi fant at endring i de antatte risikoene for de enkelte sykdommene som ble inkludert i modellen, hadde relativt lite påvirkning på totalresultatene.

Imidlertid hadde den antatte reduserte risikoen for total dødelighet betydelig påvirkning på resultatene fra modellen. Derfor utførte vi følsomhetsanalyser som reduserte effekten av fysisk aktivitet på total dødelighet med 50 % (RR=0,71 for delvis fysisk aktiv vs. inaktiv, RR=0,51 for aktiv vs. inaktiv og RR=0,41 for ekstra aktiv vs. inaktiv) for å illustrere totaldødelighetens betydning for resultatene. Resultatene av denne følsomhetsanalysen er vist i figur 6 og 7. Som vi ser vil eventuelle overestimeringer av fysisk aktivitets betydning for totaldødelighet på i størrelsesorden 50 prosent slå ut i omtrent 20 prosents reduksjon i våre modellresultater. Eksempelvis vil det i et livsløpsperspektiv resultere i omtrent ett mindre vunnet leveår og omtrent to mindre helsetapsjusterte leveår (DALY). Vi har imidlertid ingen grunn til å mistenke at studiene vi har hentet totaldødelighetsdata fra overestimerer denne.

Sammenfatting av følsomhetsanalyse med antagelsen at fysisk aktivitet har 50 % mindre effekt på total dødelighet enn i hovedanalysen. Resultater vises for vunne leveår ved delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv, og ekstra fysisk aktiv sammenlignet med kategorien fysisk inaktiv.
Figur 6. Sammenfatting av følsomhetsanalyse med antagelsen at fysisk aktivitet har 50 % mindre effekt på total dødelighet enn i hovedanalysen. Resultater vises for vunne leveår ved delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv, og ekstra fysisk aktiv sammenlignet med kategorien fysisk inaktiv.
Sammenfatting av følsomhetsanalyse med antagelsen at fysisk aktivitet har 50 % mindre effekt på total dødelighet enn i hovedanalysen. Resultater for økt antall DALYs (vunne leveår og besparte leveår med helsetap) ved delvis fysisk aktivitet, fysisk aktivitet, og ekstra fysisk aktivitet sammenlignet med kategorien fysisk inaktiv.
Figur 7. Sammenfatting av følsomhetsanalyse med antagelsen at fysisk aktivitet har 50 % mindre effekt på total dødelighet enn i hovedanalysen. Resultater for økt antall DALYs (vunne leveår og besparte leveår med helsetap) ved delvis fysisk aktivitet, fysisk aktivitet, og ekstra fysisk aktivitet sammenlignet med kategorien fysisk inaktiv.

 

Siste faglige endring: 04. april 2024