Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Tilgang på jordmødre

I dette kapitlet vil vi gi en oversikt over studietilbudet innen jordmorfag og oppsummere statistikk for jordmorutdanningen, basert på data bestilt fra Database for høyere utdanning (DBH). Vi ser på antall fullførte videreutdanninger og mastergrader opp mot Kunnskapsdepartementets kandidatmåltall, samt antall søkere og søknader på jordmorstudier. Avslutningsvis i kapitlet supplerer vi med statistikk om autorisasjon for jordmødre fra Helsepersonellregisteret (HPR).

2.1. Studietilbudet innen jordmorfag

2.2. Kandidatmåltall og fullførte jordmorutdanninger

2.3. Søkere og søknader for opptak til jordmorstudier

2.4. Nye autorisasjoner som jordmor

Sist faglig oppdatert: 02. juni 2022