Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Studietilbudet innen jordmorfag

Tabell 2 gir en oversikt over jordmorstudier. Det tilbys studier ved seks ulike utdanningsinstitusjoner. Fra og med 2020 var det opptak til mastergrad ved alle institusjonene. I motsetning til andre videreutdanninger for sykepleiere, har jordmorstudiene utgjort 120 studiepoeng også før mastergraden gjorde sitt inntog.

Tabell 2.Oversikt over jordmorstudier.
Institusjon Campus Kommentar

Høgskolen på Vestlandet

Bergen (HiB t.o.m. 2016)

Mastergrad.

NTNU

Trondheim (HiST t.o.m. 2015)

Mastergrad fra 2020. Opptak annet hvert år.

OsloMet - Storbyuniversitetet

Kjeller/Lillestrøm (HiA t.o.m. 2012, HiOA t.o.m. 2017.

Mastergrad.

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Mastergrad. Første opptak i 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vestfold (HiVe t.o.m. 2013, HBV 2014-2016 og HSN i 2017)

Mastergrad.

UiT - Norges arktiske universitet

Tromsø

Mastergrad fra 2019.

Kilder: DBH og utdanningsinstitusjonenes nettsider. Med forbehold om endringer.  

Siste faglige endring: 02. juni 2022