Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Nye autorisasjoner som jordmor

Tabell 6 og figur 3 viser at antall nye autorisasjoner til jordmødre har vært lavere de seneste årene enn i årene før 2015.

Også antall årlige autorisasjoner påvirkes av at det kun er opptak av nye kull ved NTNU annethvert år, med flere nye jordmødre i partallsår enn oddetallsår. Antallet som ble autorisert i 2020 var på nivå med forrige partallsår. Antallet som ble autorisert i 2019, 169 jordmødre, var det laveste antallet i perioden som dekkes.

Det er naturligvis en nær sammenheng mellom antallet som har fullført utdanningen ved norske utdanningsinstitusjoner og antall autorisasjoner som gis på grunnlag av en norsk utdanning (antallet som har fullført studiene har de seneste årene ligget litt høyere, men det kan henge sammen med at personer som fullfører en mastergrad, allerede kan ha en videreutdanning og autorisasjon). De siste tre partallsårene (2016, 2018, 2020) har antallet vært stabilt, med rundt 130 autorisasjoner til de norskutdannede.

Figuren viser at nedgangen henger sammen med at antall jordmødre med nordisk utdanning er tydelig redusert de seneste årene. Andelen av autorisasjonene som går til jordmødre med norsk utdanning har dermed økt, fra kun 37 prosent i 2013 til 62 prosent i 2020. Merk at det ikke nødvendigvis er slik at alle jordmødrene med utenlandsk utdanning som fikk autorisasjon i disse årene, begynte å jobbe i Norge, og at disse også kan ha søkt autorisasjon for å jobbe i en kortere periode

Tabell 6. Antall nye autorisasjoner for jordmor årlig. 2012-2020.
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nye autorisasjoner som jordmor

284

284

262

196

236

237

202

169

209

Andel med norsk utdanning

39 %

37 %

40 %

43 %

54 %

46 %

65 %

53 %

62 %

Kilde: Helsepersonellregisteret. Se figur 3 for fordeling på utdanningsregion.

 

Antall nye autorisasjoner som jordmor, fordelt på utdanningsland. 2012-2020.
Figur 3. Antall nye autorisasjoner som jordmor, fordelt på utdanningsland. 2012-2020.

Kilde: Helsepersonellregisteret.

Siste faglige endring: 22. november 2021