Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Søkere og søknader for opptak til jordmorstudier

Tabell 4 viser antall kvalifiserte søkere på jordmorstudiet på nasjonalt nivå. De siste årene har det blitt tatt opp mellom 107 og 179 studenter årlig, slik at det er langt flere søkere enn det er studieplasser.

Tabell 4. Kvalifiserte søkere på jordmorutdanning og mastergrad i jordmorfag.
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordmorutdanning1)

456

345

402

301

454

132

317

67

307

456

345

Mastergrad2)

0

0

94

0

101

86

216

384

461

565

755

Kilde: DBH. 1) 761105 Jordmorutdanning, toårig. 2) 761107 Master, jordmorfag, toårig. Merk at en person som søker opptak flere år vil telles i alle de aktuelle kolonnene og at en person som søkere både på videreutdanning og mastergrad vil telles i begge radene.  

Tabell 5 viser antall søknader på jordmorstudier for de ulike utdanningsinstitusjonene i perioden 2010 til 2020. Dette er altså søknader, og ikke unike søkere, slik at hver enkeltperson kan ha søkt på flere utdanningsinstitusjoner. Antall søknader har økt over tid ved stort sett alle institusjonene.

Tabell 5. Antall søknader på jordmorstudier, 2010 til 2020.

Søknader

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Høgskolen på Vestlandet

165

186

160

118

114

138

176

188

222

230

265

NTNU

203

-

179

-

207

-

223

-

319

-

222

OsloMet

175

246

267

248

341

231

243

353

271

336

288

Universitetet i Stavanger

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237

195

Universitetet i Sørøst-Norge1)

121

-

170

-

165

-

188

69

257

12

275

UiT - Norges arktiske universitet

117

103

80

84

88

83

78

81

102

104

105

Kilde: Database for høyere utdanning (DBH). Merk at en person kan søke om opptak til flere programmer, og samtlige søknader vil da bli rapportert til DBH. Understrekede tall angir opptak til mastergrad. 1) Det har vært opptak til mastergraden annet hvert år på USN, og opptakene i 2017 og 2019 er trolig kun påbygg til mastergrad.   

Siste faglige endring: 22. november 2021