Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Rettigheter og plikter for tannlege i spesialisering

I Rapport IS-2758 drøftes tannleger i spesialisering sin status, og hvilken betydning dette har administrativt i forhold til opptak, interne reglement, permisjonssøknader, fravær, progresjon, klager osv. Det foreslås som en løsning å etablere utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering ved de utdanningsvirksomhetene der spesialistutdanningen foregår, dersom de ikke skal regnes som ordinære studenter (ref. pkt. 16.5).

Dette er per dags dato tilfelle for ph.d.-kandidater og kandidater i dobbelkompetanseløp i odontologi som er ansatt i lønnede utdanningsstillinger ved institusjonen der utdanningen foregår. Lønn til dobbelkompetansekandidatene dekkes av tilskuddsmidler under spesialiseringen.

Helsedirektoratet foreslår et felles regelverk med tanke på hvilke rettigheter og plikter tannlegene og utdanningsvirksomhetene har dersom det etableres utdanningsstillinger med lønn under utdanning., avgrenset mot vilkår og bestemmelser som følger av arbeidslivets regler.  Dette er da ment å kunne erstatte universitetenes interne reglement om fravær, permisjoner ol.

Regler for spesialistutdanning av tannleger erstattes av ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for tannleger (6). Rapport IS-2758 foreslo endringer av reglene, og de endringene som er knyttet til rettigheter og plikter er videreført her. Det er også sett hen til revidert Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer (23). 

7.1. Tannlegens ansvar for egen læring

7.2. Bruk av utdanningsstilling ved universiteter

7.3. Bruk av utdanningsstilling ved regionale odontologiske kompetansesentre

7.4. Arbeidsgiveransvaret for ulike utdanningsvirksomheter

7.5. Om lønn under utdanning

7.6. Retten til lønn i utdanningsstilling

7.7. Opphør av midlertidig arbeidsforhold

7.8. Tap av stilling som tannlege i spesialisering

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022