Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.2. Bruk av utdanningsstilling ved universiteter

Det kan inngås avtale om midlertidig ansettelse i utdanningsstilling etter statsansatteloven (34).

Utdanningsstillinger er stillinger hvor utdanningselementet er en viktig og nødvendig del av stillingens arbeidsområde, og tidsbegrensningen gjøres ut fra det som er nødvendig for utdanningsformålet.

Det er fastsatt i forskrift til lov om statens ansatte mv. § 5 tredje ledd punkt a-e, at som utdanningsstilling regnes spesialistkandidat, stipendiat, vitenskapelig assistent, dommerfullmektig og rettsfullmektig (35).

Forskriftens opplisting er uttømmende. Imidlertid er ikke stillingstittelen nødvendigvis avgjørende, men at arbeidet i stillingen faktisk svarer til det som er fastsatt og som er en forutsetning for midlertidigheten.

Dette er det samme regelverket som benyttes for dobbelkompetansekandidater i odontologi som mottar lønn under utdanning der kandidatene ansettes ved universitetene i kombinerte åremålsstillinger bestående av henholdsvis stipendiatstilling og spesialistkandidatstilling (36).

Den enkelte utdanningsvirksomhet kan fastsette nærmere regler om dette.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022