Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. Bruk av utdanningsstilling ved regionale odontologiske kompetansesentre

Det kan inngås avtale om midlertidig ansettelse i utdanningsstilling ved regionalt odontologisk kompetansesenter eller annen virksomhet som blir godkjent som A- eller B-virksomhet.

Bruk av utdanningsstilling er f.eks. brukt ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland (TkVestland). Der er stillingskode 8301 bruk ved tilsetning av tannlege i spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin for perioden 2019 til 2023. Den begrenset tidsperioden er knyttet til gjenstående tid av spesialistutdanningen. Avtalen innebærer en pliktig innbetaling til pensjonskasse. TkVestland inkluderer en gjensidig bindingstid på to år i en 90 prosent stilling etter fullført utdanning.

Hvilke stillingskoder som kan brukes til slike utdanningsstillinger vil variere av de ulike virksomhetenes tariffavtaler. I Hovedtariffavtalen (HTA) for KS-området er stillingskode 8711 brukt for utdanningsstilling (37).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022