Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.6. Retten til lønn i utdanningsstilling

Retten til lønn i utdanningsstilling faller bort på det tidspunkt når studiet skulle vært fullført ved normert progresjon eller på det tidspunkt retten til spesialistutdanning opphører. Dersom forsinkelse i studieprogresjon skyldes gyldig fravær, vil retten til lønn forlenges tilsvarende.

Forsinkelse i studieprogresjon eller gjenstående læringsmål/læringsaktiviteter som ikke skyldes gyldig fravær, kan etter nærmere avtale fullføres i etterkant, men da uten lønn.

For utfyllende regler vises det til enhver tid gjeldende lovverk om permisjoner mm.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022