Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.5. Om lønn under utdanning

For å hindre ulik praksis ved utdanningsvirksomhetene bør Helse- og omsorgsdepartementet fastsette lønnsnorm for tannleger i spesialisering.

Helsedirektoratet anbefaler samme lønnsnorm for alle tannleger i spesialisering, uavhengig av spesialitet og tidligere erfaring, og at denne bør være som for PhD-kandidater (for tiden 480.000 kr).

Om fravær og permisjoner
Tannlege i spesialisering som er ansatt i utdanningsstilling har krav på lov- og tariffestet fravær i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler, men må planlegge og fordele ferie, avspasering osv. på en slik måte at det ikke går ut over planlagte læringsaktiviteter og progresjon i utdanningsløpet.

For utfyllende regler vises det til enhver tid gjeldende lovverk om fravær og permisjoner mm.

Det høyeste tillatte fravær er 10 prosent av tiden. Under helt spesielle forhold kan fagavdelinger godkjenne fravær utover dette. Den enkelte utdanningsinstitusjon kan selv fastsette nærmere regler om dette.

Spesialistutdanningen i odontologi skal normalt være et fulltidsstudium. Utdanningen er normert til tre år for alle spesialistutdanningsløpene unntatt oral kirurgi og oral medisin der er normert studietid fem år.

Rapport IS-2758 sier at spesialistutdanningen skal være et fulltidsstudium. Hvert studieår er delt i to semestre. Undervisningen beregnes til minimum 36 timer per uke i 40 uker per år i tre år for alle spesialiteter, med unntatt av oral kirurgi og oral medisin som beregnes til fem år.

Heltids spesialistutdanning er i samsvar med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (7).

Deltidsstudier innvilges kun unntaksvis og etter særskilt søknad.

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022