Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger til HOD

Etter Helsedirektoratets vurdering kan koordinerte tjenester og godt avklarte tilbud innad i kommunen (inkl. somatisk vurdering av fastlege), forsterket med vurderinger og veiledning fra spesialisthelsetjenesten, bidra til at flere barn og unge får hjelp i kommunen (og dermed bidra til at færre henvisninger sendes til spesialisthelsetjenesten). Videre kan veiledning fra spesialisthelsetjenesten bidra til at henvisninger utformes med bedre kvalitet, og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten vil sikre godt koordinerte og avklarte henvisninger, som vil gi færre avslag ved rettighetsvurdering. De som har behov for og rett til det, skal få hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet legger dette til grunn og anbefaler "Samhandlingsforløpene" som en overordnet modell for barn og unge med psykiske vansker/lidelser. Modellen bør danne grunnlaget for å videreutvikle samarbeidsavtaler (Helsefellesskap) mellom helseforetak og tilhørende kommuner for å ivareta barn og unge med psykiske vansker/lidelser.

5.1. Nasjonal modell «Samhandlingsforløp»

5.2. Prinsipper for lokale samarbeidsmodeller i de planlagte Helsefellesskapene

5.3. Eksisterende samarbeidsmodeller

5.4. Implementering av samarbeidsmodeller i kommunene

Siste faglige endring: 22. april 2021