Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Rekruttering og stabilitet

Endring i antall leger i ordningen er det mest grunnleggende målet på rekruttering. Rekruttering kan også belyses gjennom å følge med på utvikling i leger i spesialisering, men datagrunnlaget er ikke like komplett som fastlegestatistikken. Manglende fastlegekapasitet dokumenteres gjennom vekst i antall lister uten fast lege, og færre ledige plasser på liste med fast lege. Utvikling i listelengde er også sentralt fordi det påvirker legenes arbeidsbyrde. Nasjonal statistikk alene gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i kommunene, men bør suppleres med virkelighetsbeskrivelser fra Statsforvaltere, kommuner og andre.

I dette kapitlet vektlegges utviklingen i hele handlingsplanperioden, samt eventuelle særtrekk ved utviklingen siste kvartal.

3.1. Utvikling i antall fastleger og fastlegelister

3.2. Lister og listeinnbyggere uten fast lege

3.3. Utvikling i listelengde

3.4. Ledige plasser på fastlegeliste

3.5. Bruk av vikar

3.6. Grunntilskudd

Siste faglige endring: 27. september 2023