Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Utvikling i listelengde

I tråd med ønsket utvikling har gjennomsnittlig listelengde gått litt ned hvert kvartal gjennom hele handlingsplan­perioden, og det blir stadig færre lange lister.

Listelengden har gjennom mange år blitt gradvis redusert. Andelen lister med mer enn 1000 listeinnbyggere var per 1. kvartal 2019 på 58 prosent, per 1. kvartal 2020 på 56 prosent, og per 3. kvartal 2021 på 53 prosent.

Utvikling i gjennomsnittlig listelengde. Alle lister/avtaler.
Figur 1.7 Utvikling i gjennomsnittlig listelengde. Alle lister/avtaler.

Kilde: FLO

Reduksjonen i listelengde er større for de største kommunene som gruppe, men disse har også de lengste listene. I kommuner med færre enn 10 000 innbyggere har 84 prosent av listene under 1000 listeinnbyggere, mens 75 prosent av listene i de store bykommunene (med over 50 000 innbyggere), har flere enn 1000 listeinnbyggere. Utviklingen med noe kortere lister fortsatte i de fleste fylker siste kvartal, og kan ses i alle fylker etter handlingsplanen kom (se tabell V8 og V9 i vedlegg til kvartalsrapporten). 

Andel lister med listelengde større enn 1000 fordelt etter kommunestørrelse. Alle lister/avtaler. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet.
Figur 1.8. Andel lister med listelengde større enn 1000 fordelt etter kommunestørrelse. Alle lister/avtaler. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet.

 

Siste faglige endring: 27. september 2023