Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Lister og listeinnbyggere uten fast lege

Antall og andel ubesatte lister er nesten fordoblet i handlingsplanperioden, men har holdt seg stabile gjennom 2021. Per september var 3,8 prosent av listene uten fast lege og 2,2 prosent av listeinnbyggerne, tilsvarende 118.000 sto på disse listene.

Vekst i omfang av lister uten fast lege indikerer økte rekrutteringsproblemer og mindre stabilitet i tilgjengeligheten til fast lege. Denne situasjonen er spesielt problematisk om den blir langvarig. Siden 1. kvartal 2020 og frem til 3. kvartal 2021 er det registrert 62 flere lister uten fast lege. Dette er en økning i andel på 1,2 prosentpoeng. I 2021 har andelen lister uten lege vært relativt stabil på 3,7 til 3,8 prosent, etter en jevn vekst i flere år. Antallet lister registrert ubesatt i over ett år var per september oppe i 81, en økning på 3 lister i siste kvartal.

Andelen ubesatte lister er større i små kommuner enn i store (se tabell V6 i vedlegg for detaljer). I kommuner med under 2000 innbyggere, ligger andelen lister uten fast lege på 16 til 18 prosent. Fylket med den høyeste andelen totalt sett er fortsatt Nordland med 9,3 prosent i september 2021. Fylkene sentralt i sør-øst i Norge (med unntak av Innlandet) har mindre omfang av ubesatte lister enn lenger nord i landet, og Oslo kommer aller best ut. 5 av 11 fylker hadde en liten nedgang i andel ubesatte lister fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, bare Troms og Finnmark hadde en økning. Fortsatt har de fleste fylkene en høyere andel ubesatte lister enn før handlingsplanen kom våren 2020. 

Antall og andel lister uten fast lege, og antall lister uten fast lege over ett år fra første kvartal 2019 til tredje kvartal 2021. Streken angir start på handlingsplanperioden.
Figur 1.3 Antall og andel lister uten fast lege, og antall lister uten fast lege over ett år fra første kvartal 2019 til tredje kvartal 2021. Streken angir start på handlingsplanperioden.

Kilde: FLO 

En økende andel innbyggere på lister uten fast lege kan gi mindre kontinuitet, og potensielt dårligere kvalitet i oppfølgingen av innbyggerne fordi listen betjenes av en eller flere vikarer. 118 606 listeinnbyggere, eller 2,2 prosent, var tilknyttet en ubesatt liste på telledatoen i september 2021. 

Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021.
Figur 1.4 Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021.

Kilde: FLO 

Andel listeinnbyggere på ubesatte lister varierer, på samme måte som antall lister, etter kommunegrupper og fylker. Selv om Nordland i andel har flest ubesatte lister, har Troms og Finnmark litt høyere andel innbyggere på disse listene. Nordland er likevel fylket som har flest lister og innbyggere knyttet til lister som har vært ubesatt minst ett år (se figur 1.5 og 1.6). 

Andel lister og listeinnbyggere uten fast lege etter fylke. Per september 2021.
Figur 1.5 Andel lister og listeinnbyggere uten fast lege etter fylke. Per september 2021.

Kilde: FLO 

Andel lister og listeinnbyggere hvor listen er registrert uten fast lege over 1 år.  Fordelt etter fylke per september 2021.
Figur 1.6 Andel lister og listeinnbyggere hvor listen er registrert uten fast lege over 1 år. Fordelt etter fylke per september 2021.

 

Siste faglige endring: 27. september 2023