Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Vedlegg

Last ned vedlegget som PDF

Om dette vedlegget

Helsedirektoratets kvartalsrapport pr 3. kvartal 2021 presenterer hovedfunn og statistikk på områdene Rekruttering og Stabilitet, Spesialisering i allmennmedisin og Aktivitet i allmennlegetjenesten. Variasjonen mellom fylker og kommuner er stor. Dette vedlegget er ment å underbygge og komplettere funn og statistikk gjengitt i selve rapporten, og presenterer statistikk på fylkesnivå og kommunenivå.

Kjennetegn ved kommuner og fylker

Statistikken fordeles etter kommunestørrelse og fylker. Ved sammenligning av små kommuner (lavt innbyggertall) i distriktene med store kommuner (høyt innbyggertall) i befolkningstette strøk, viser statistikken et tydelig mønster. Små kommuner i distriktene kjennetegnes ofte av:

  • Høyere andel på fastlønn
  • Høyere andel med felles lister
  • Lavere andel fastleger som er spesialister i allmennmedisin
  • Høyere andel fastlegelister uten fast lege (ubesatt)
  • Færre listeinnbyggere på listen
  • Kortere avtalevarighet
  • Noe høyere andel eldre i befolkningen enn i større kommuner

Både små og store kommuner opplever rekrutteringsutfordringer og høy arbeidsbelastning ut fra en noe ulik profil i statistikken. Nasjonal statistikk alene ikke gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i ulike typer kommuner og i ulike deler av landet, men må suppleres med annen informasjon og forskning.  

Allmennlegene i små kommuner vil som regel bruke mer tid på allmennmedisinsk arbeid i tillegg til å være fastlege. Indirekte vil dette gjenspeiles i kortere fastlegelister. Geografiske rammebetingelser vil også variere og påvirke organisering og praksis.

Vedleggstabeller

Tabell V0: Kjennetegn ved kommuner i fylkene

 

Antall kommuner med fastlege-praksis registrert

Andel kommuner under 2000 innbyggere

Andel kommuner under 5000 innbyggere

Andel kommuner med lavest sentralitet

(5 og 6)

Innlandet

46

17

48

59

Oslo

1

 

 

0

Viken

50

4

30

18

Vestfold/Telemark

23

13

39

39

Agder

25

32

44

44

Rogaland

23

13

39

39

Vestland

43

19

49

72

Møre og Romsdal

26

0

35

62

Trøndelag

38

26

47

68

Nordland

40

48

70

85

Troms og Finnmark

38

34

76

89

Hele landet

353

21

48

58

NB. Rollag (Viken), Evenes (Nordland) og Dyrøy (Troms og Finnmark) inngår ikke i datagrunnlaget, men får tjenester gjennom samarbeid med andre kommuner.

Ledige listeplasser på liste med fast lege per 100 listeinnbygger* og andel listeinnbyggere uten fast lege etter fylke. Per september 2021
Figur V1 Ledige listeplasser på liste med fast lege per 100 listeinnbygger* og andel listeinnbyggere uten fast lege etter fylke. Per september 2021

*Nevner er sum listeinnbyggere i fylket

 

Tabell V2: Sentrale måltall for fastlegeordningen. Endring i prosent i handlingsplanperioden.

 

Prosent endring fra 1 kvartal 2020 til 3 kvartal 2021

 

Antall Leger

Antall Lister

Lister uten fast lege

Innbyggere ubesatte lister

Listelengde

Ledige plasser fast lege

Ledige plasser inkl ubesatte

Listeinnbyggere

Listetak

Under 2 000

-7,1

-0,6

145,5

34,5

-2,2

-11,5

1,2

-2,8

-1,7

2 000-4 999

1,4

3,4

82,4

23,5

-3,0

-19,5

-14,4

0,2

-1,5

5 000-9 999

0,2

3,5

142,9

78,3

-2,7

-40,4

-25,6

0,7

-0,5

10 000-49 999

1,1

2,7

55,1

53,2

-1,9

-66,4

-53,9

0,8

-1,0

50 000+ innbygg

2,0

2,9

80,0

47,2

-1,8

-24,3

-24,0

1,0

0,4

Hele landet

1,2

2,8

84,0

49,9

-1,9

-35,8

-28,0

0,8

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

1,4

2,6

92,3

31,5

-2,5

-26,9

-20,4

0,0

-1,1

Oslo

0,4

1,5

-66,7

-93,2

-0,7

11,2

8,4

0,8

1,1

Viken

1,7

2,2

50,0

31,6

-0,6

-32,4

-32,8

1,5

-0,1

Vestfold/Telemark

0,8

3,1

250,0

113,7

-2,2

-79,1

-67,5

0,9

-1,5

Agder

1,4

3,0

0,0

241,0

-2,0

-75,8

-61,1

0,9

-1,2

Rogaland

1,0

3,1

85,7

378,5

-2,0

-61,0

-47,2

1,1

0,2

Vestland

1,5

4,6

158,3

230,2

-3,8

-70,3

-49,8

0,6

-1,0

Møre og Roms

0,4

1,8

80,0

0,2

-1,5

-16,2

-19,0

0,3

-0,6

Trøndelag

2,3

3,7

120,0

53,7

-2,8

-34,1

-19,1

0,8

0,3

Nordland

0,8

2,4

47,4

-16,9

-2,5

-30,5

-2,6

-0,2

-0,4

Troms og Finnmark

0,0

2,5

73,3

34,5

-3,2

-48,2

-36,4

-0,8

-2,3

Hele landet

1,2

2,8

145,5

23,5

-1,9

-35,8

-28,0

0,8

-0,4

 

Tabell V3: Antall unike fastleger registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1. kvartal 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

140

141

138

129

130

129

130

1

-10

-7,1

2 000-4 999

358

354

359

353

359

361

363

2

5

1,4

5 000-9 999

497

501

497

492

491

495

498

3

1

0,2

10 000-49 999

1 829

1 836

1 840

1 843

1 844

1 844

1 850

6

21

1,1

50 000+ innbygg

2 078

2 085

2 100

2 111

2 108

2 110

2 119

9

41

2,0

Hele landet

4 902

4 917

4 934

4 928

4 932

4 939

4 960

21

58

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

358

357

358

352

356

360

363

3

5

1,4

Oslo

541

543

542

541

541

541

543

2

2

0,4

Viken

1 043

1 045

1 047

1 055

1 056

1 059

1 061

2

18

1,7

Vestfold og Telemark

380

381

382

383

385

381

383

2

3

0,8

Agder

294

294

293

294

293

294

298

4

4

1,4

Rogaland

408

410

413

417

414

414

412

-2

4

1,0

Vestland

614

614

619

618

620

616

623

7

9

1,5

Møre og Roms

258

260

260

259

253

257

259

2

1

0,4

Trøndelag

441

445

447

443

446

447

451

4

10

2,3

Nordland

265

267

270

272

270

269

267

-2

2

0,8

Troms og Finnm

300

301

303

294

298

301

300

-1

0

0,0

Hele landet

4 902

4 917

4 934

4 928

4 932

4 939

4 960

21

58

1,2

 

Tabell V4: Antall lister registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Inklusive lister som på telletidspunkt var uten fast lege.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

163

165

162

161

160

161

162

1

-1

-0,6

2 000-4 999

386

387

389

390

396

397

399

2

13

3,4

5 000-9 999

519

527

528

530

532

535

537

2

18

3,5

10 000-49 999

1 884

1 897

1 909

1 917

1 926

1 931

1 935

4

51

2,7

50 000+ innbygg

2 101

2 108

2 120

2 132

2 132

2 143

2 161

18

60

2,9

Hele landet

5 053

5 084

5 108

5 130

5 146

5 167

5 194

27

141

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

381

381

384

385

386

388

391

3

10

2,6

Oslo

545

547

547

546

545

548

553

5

8

1,5

Viken

1 056

1 056

1 061

1 069

1 072

1 076

1 079

3

23

2,2

Vestfo/Telem

386

388

389

390

392

394

398

4

12

3,1

Agder

298

301

301

301

302

302

307

5

9

3,0

Rogaland

414

416

418

423

424

427

427

0

13

3,1

Vestland

629

636

642

646

653

653

658

5

29

4,6

Møre og Roms

276

279

280

280

278

279

281

2

5

1,8

Trøndelag

457

464

468

469

471

473

474

1

17

3,7

Nordland

293

297

297

301

299

300

300

0

7

2,4

Troms og Finnm

318

319

321

320

324

327

326

-1

8

2,5

Hele landet

5 053

5 084

5 108

5 130

5 146

5 167

5 194

27

141

2,8

 

Tabell V5: Antall lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

19

21

21

29

27

26

27

1

8

42,1

2 000-4 999

25

31

28

37

36

33

31

-2

6

24,0

5 000-9 999

20

24

29

35

38

37

34

-3

14

70,0

10 000-49 999

49

54

58

66

73

78

76

-2

27

55,1

50 000+ innbygg

20

18

13

14

17

22

27

5

7

35,0

Hele landet

133

148

149

181

191

196

195

-1

62

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

21

21

23

31

27

25

25

0

4

19,0

Oslo

2

1

 

 

 

 

1

1

-1

-50,0

Viken

12

9

11

12

13

13

12

-1

0

0,0

Vestfo/Telem

5

6

6

6

6

12

14

2

9

180,0

Agder

2

5

5

5

6

5

5

0

3

150,0

Rogaland

4

4

3

4

8

11

13

2

9

225,0

Vestland

11

19

22

27

32

34

31

-3

20

181,8

Møre og Roms

18

19

18

20

23

19

18

-1

0

0,0

Trøndelag

14

16

17

23

23

25

22

-3

8

57,1

Nordland

26

30

27

28

28

30

28

-2

2

7,7

Troms og Finnm

18

18

17

25

25

22

26

4

8

44,4

Hele landet

133

148

149

181

191

196

195

-1

62

46,6

 

Tabell V6: Andel lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

11,7

12,7

13,0

18,0

16,9

16,1

16,7

0,5

5,0

43,0

2 000-4 999

6,5

8,0

7,2

9,5

9,1

8,3

7,8

-0,5

1,3

20,0

5 000-9 999

3,9

4,6

5,5

6,6

7,1

6,9

6,3

-0,6

2,5

64,3

10 000-49 999

2,6

2,8

3,0

3,4

3,8

4,0

3,9

-0,1

1,3

51,0

50 000+ innbygg

1,0

0,9

0,6

0,7

0,8

1,0

1,2

0,2

0,3

31,3

Hele landet

2,6

2,9

2,9

3,5

3,7

3,8

3,8

0,0

1,1

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

5,5

5,5

6,0

8,1

7,0

6,4

6,4

0,0

0,9

16,0

Oslo

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

-0,2

-50,7

Viken

1,1

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,1

-0,1

0,0

-2,1

Vestfold/Telemark

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,5

0,5

2,2

171,6

Agder

0,7

1,7

1,7

1,7

2,0

1,7

1,6

0,0

1,0

142,7

Rogaland

1,0

1,0

0,7

0,9

1,9

2,6

3,0

0,5

2,1

215,1

Vestland

1,7

3,0

3,4

4,2

4,9

5,2

4,7

-0,5

3,0

169,4

Møre og Roms

6,5

6,8

6,4

7,1

8,3

6,8

6,4

-0,4

-0,1

-1,8

Trøndelag

3,1

3,4

3,6

4,9

4,9

5,3

4,6

-0,6

1,6

51,5

Nordland

8,9

10,1

9,1

9,3

9,4

10,0

9,3

-0,7

0,5

5,2

Troms og Finnmark

5,7

5,6

5,3

7,8

7,7

6,7

8,0

1,2

2,3

40,9

Hele landet

2,6

2,9

2,9

3,5

3,7

3,8

3,8

0,0

1,1

42,6

 

Tabell V7: Andel innbyggere på lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

8,5

8,7

9,4

13,2

13,0

11,6

11,5

-0,1

3,0

34,5

2 000-4 999

4,0

5,1

4,7

6,7

6,3

5,6

5,0

-0,6

1,0

23,5

5 000-9 999

2,9

3,6

4,8

5,7

6,2

5,6

5,1

-0,5

2,3

78,3

10 000-49 999

1,7

1,8

1,8

2,2

2,4

2,6

2,7

0,1

0,9

53,2

50 000+ innbygg

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,2

0,2

47,2

Hele landet

1,5

1,6

1,6

2,0

2,1

2,1

2,2

0,0

0,7

49,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

3,6

3,5

3,9

5,4

5,0

4,7

4,7

0,1

1,1

31,5

Oslo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-93,2

Viken

0,4

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,0

0,1

31,6

Vestfold/Telemark

1,2

1,3

1,1

1,2

1,2

2,1

2,7

0,5

1,4

113,7

Agder

0,2

0,8

0,8

0,8

1,0

0,9

0,7

-0,2

0,5

241,0

Rogaland

0,5

0,5

0,3

0,6

1,2

1,6

2,3

0,8

1,8

378,5

Vestland

0,6

1,3

1,4

1,8

2,0

2,3

2,0

-0,3

1,4

230,2

Møre og Roms

4,9

5,2

5,0

5,4

6,8

5,3

4,9

-0,4

0,0

0,2

Trøndelag

1,9

2,1

2,4

3,4

3,3

3,2

3,0

-0,2

1,0

53,7

Nordland

7,2

8,2

7,4

7,3

6,5

6,6

6,0

-0,6

-1,2

-16,9

Tromsog Finnmark

3,7

3,4

3,7

5,6

5,9

5,6

6,6

1,0

2,9

78,6

Hele landet

1,5

1,6

1,6

2,0

2,1

2,1

2,2

0,0

0,7

49,9

 

Tabell V8: Gjennomsnittlig listelengde pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Alle lister inkludert.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

526

519

518

521

521

517

514

-2,4

-11,4

-2,2

2 000-4 999

738

736

734

732

722

720

716

-3,8

-22,3

-3,0

5 000-9 999

891

881

879

876

873

869

867

-2,1

-23,7

-2,7

10 000-49 999

1 037

1 031

1 026

1 023

1 020

1 018

1 017

-0,6

-19,3

-1,9

50 000+ innbygg

1 232

1 229

1 224

1 221

1 223

1 217

1 210

-7,0

-22,6

-1,8

Hele landet

1 064

1 059

1 055

1 052

1 050

1 047

1 043

-3,5

-20,7

-1,9

 

          

Innlandet

964

963

955

953

951

946

940

-6,3

-24,4

-2,5

Oslo

1 352

1 345

1 348

1 354

1 358

1 351

1 343

-7,8

-8,9

-0,7

Viken

1 142

1 144

1 141

1 136

1 135

1 134

1 135

0,9

-7,3

-0,6

Vestfold/Telemark

1 079

1 074

1 073

1 072

1 068

1 064

1 055

-8,3

-23,5

-2,2

Agder

1 032

1 023

1 024

1 026

1 024

1 025

1 011

-14,1

-21,1

-2,0

Rogaland

1 166

1 162

1 159

1 147

1 147

1 140

1 143

2,5

-23,1

-2,0

Vestland

1 009

1 003

993

988

979

978

971

-7,1

-38,2

-3,8

Møre og Roms

954

944

941

942

950

945

940

-5,2

-14,0

-1,5

Trøndelag

1 044

1 033

1 025

1 025

1 022

1 016

1 015

-1,6

-29,5

-2,8

Nordland

815

804

803

792

798

795

794

-0,7

-20,7

-2,5

Troms og Finnmark

769

765

758

760

751

743

744

1,2

-24,7

-3,2

Hele landet

1 064

1 059

1 055

1 052

1 050

1 047

1 043

-3,5

-20,7

-1,9

 

Tabell V9: Utvikling i antall lister fordelt på listelengde og andel lange/korte
 

2019

2020

2021

Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Fra Kv2 2020

0-500

285

303

322

321

346

351

353

348

350

357

353

7

501-1000

1801

1794

1828

1855

1895

1927

1962

1990

2017

2046

2102

207

1001-1200

1159

1178

1170

1169

1172

1177

1186

1219

1213

1217

1205

33

1201-1500

1230

1228

1222

1220

1198

1192

1185

1152

1153

1141

1137

-61

1501+

460

455

448

445

442

437

422

421

413

406

397

-45

Sum Lister

4935

4958

4990

5010

5053

5084

5108

5130

5146

5167

5194

141

Andel over 1200

34,2

33,9

33,5

33,2

32,5

32,0

31,5

30,7

30,4

29,9

29,5

-3

Andel over 1000

57,7

57,7

56,9

56,6

55,7

55,2

54,7

54,4

54,0

53,5

52,7

-3

Andel under 500

42,3

42,3

43,1

43,4

44,3

44,8

45,3

45,6

46,0

46,5

47,3

3

Kilde: FLO

 

Tabell V10: Antall ledige plasser på lister med fast lege (sum listetak-sum listelengde) pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra KV1 2020

Under 2 000

24 730

24 890

24 682

21 769

21 049

21 010

21 885

875

-2 845

-11,5

2 000-4 999

32 726

31 104

31 780

30 598

29 627

28 842

26 345

-2 497

-6 381

-19,5

5 000-9 999

18 309

18 382

17 261

15 320

12 631

11 478

10 910

-568

-7 399

-40,4

10 000-49 999

55 942

56 253

48 185

42 601

37 193

27 876

18 786

-9 090

-37 156

-66,4

50 000+ innbygg

57 920

64 016

64 844

61 462

50 178

50 871

43 848

-7 023

-14 072

-24,3

Hele landet

189 627

194 645

186 752

171 750

150 678

140 077

121 774

-18 303

-67 853

-35,8

 

          

Innlandet

16 711

15 103

15 259

13 046

12 289

12 106

12 214

108

-4 497

-26,9

Oslo

30 365

35 355

36 322

34 369

32 222

33 481

33 758

277

3 393

11,2

Viken

52 495

50 274

47 516

49 143

44 863

43 610

35 508

-8 102

-16 987

-32,4

Vestfold/Telemark

14 685

13 641

11 142

9 308

8 252

3 765

3 070

-695

-11 615

-79,1

Agder

9 956

9 537

7 566

5 045

3 846

2 610

2 407

-203

-7 549

-75,8

Rogaland

7 909

10 500

8 649

9 345

7 860

6 794

3 087

-3 707

-4 822

-61,0

Vestland

19 238

18 985

16 463

14 105

10 417

9 058

5 718

-3 340

-13 520

-70,3

Møre og Roms

8 892

11 323

11 641

9 668

8 544

8 994

7 448

-1 546

-1 444

-16,2

Trøndelag

9 069

9 580

12 438

10 750

8 902

6 474

5 980

-494

-3 089

-34,1

Nordland

11 664

12 353

11 341

10 350

7 886

7 258

8 105

847

-3 559

-30,5

Troms og Finnmark

8 643

7 994

8 415

6 621

5 597

5 927

4 479

-1 448

-4 164

-48,2

Hele landet

189 627

194 645

186 752

171 750

150 678

140 077

121 774

-18 303

-67 853

-35,8

 

Tabell V11: Antall ledige plasser på alle lister (med og uten fast leg på telletidspunkt). Per kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra KV1 2020

Under 2 000

30 035

30 403

30 325

30 032

28 946

29 438

30 393

955

358

1,2

2 000-4 999

38 869

38 094

37 021

37 397

36 938

36 428

33 280

-3 148

-5 589

-14,4

5 000-9 999

22 987

23 532

23 049

22 332

19 677

17 929

17 111

-818

-5 876

-25,6

10 000-49 999

66 643

67 441

61 015

56 937

52 800

43 656

30 746

-12 910

-35 897

-53,9

50 000+ innbygg

63 065

69 373

67 950

65 541

54 139

54 727

47 947

-6 780

-15 118

-24,0

Hele landet

221 599

228 843

219 360

212 239

192 500

182 178

159 477

-22 701

-62 122

-28,0

 

          

Innlandet

22 222

20 711

20 940

20 721

19 301

18 313

17 697

-616

-4 525

-20,4

Oslo

31 686

36 616

36 322

34 369

32 222

33 481

34 339

858

2 653

8,4

Viken

59 115

55 524

53 013

54 798

50 233

48 744

39 733

-9 011

-19 382

-32,8

Vestfold/Telemark

14 980

14 566

11 814

10 425

9 698

5 976

4 867

-1 109

-10 113

-67,5

Agder

10 912

11 139

9 219

6 725

5 509

3 935

4 241

306

-6 671

-61,1

Rogaland

8 826

11 421

9 481

10 163

9 866

9 651

4 658

-4 993

-4 168

-47,2

Vestland

21 314

21 285

19 868

19 893

16 077

13 944

10 696

-3 248

-10 618

-49,8

Møre og Roms

13 762

16 210

15 986

14 338

13 062

13 007

11 141

-1 866

-2 621

-19,0

Trøndelag

12 570

14 298

16 391

15 815

13 581

12 574

10 170

-2 404

-2 400

-19,1

Nordland

15 594

17 051

15 781

15 276

14 565

14 597

15 186

589

-408

-2,6

Troms og Finnmark

10 618

10 022

10 545

9 716

8 386

7 956

6 749

-1 207

-3 869

-36,4

Hele landet

221 599

228 843

219 360

212 239

192 500

182 178

159 477

-22 701

-62 122

-28,0

*Sum listetak minus sum listeinnbyggere på telletidspunkt

 

Gjennomsnittlig belegg på listen fordelt etter kommunestørrelse. Alle lister/avtaler. Skravert stolpe angir siste kvartal før handlingsplanen.
Figur V12: Gjennomsnittlig belegg på listen fordelt etter kommunestørrelse. Alle lister/avtaler. Skravert stolpe angir siste kvartal før handlingsplanen.

 

Utvikling i antall plasser (listetak) og listeinnbyggere. Endring fra kv1 2020 til angitt kvartal. Fordelt etter lister med fast lege og samlet for alle lister (inklusive lister uten fast lege/ubesatte)
Figur V13: Utvikling i antall plasser (listetak) og listeinnbyggere. Endring fra kv1 2020 til angitt kvartal. Fordelt etter lister med fast lege og samlet for alle lister (inklusive lister uten fast lege/ubesatte)

 

Tabell V14: Andel fastleger som har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

Under 2 000

35

33

40

35

36

33

44

12

9

2 000-4 999

29

28

31

24

28

21

28

7

-1

5 000-9 999

22

21

27

24

20

18

22

4

0

10 000-49 999

25

22

24

21

23

20

23

3

-2

50 000+ innbygg

34

31

31

27

29

27

29

2

-5

Hele landet

29

26

28

25

26

23

27

3

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

30

23

25

25

24

21

23

3

-7

Oslo

45

44

43

37

39

36

39

2

-6

Viken

28

24

25

24

24

22

24

2

-4

Vestfold/Telemark

21

21

21

20

23

23

24

1

3

Agder

27

25

24

24

29

20

25

4

-3

Rogaland

35

33

34

27

28

25

28

2

-7

Vestland

24

20

22

18

22

22

21

-1

-3

Møre og Roms

17

16

25

18

15

12

15

3

-2

Trøndelag

28

22

25

19

21

19

26

6

-2

Nordland

24

22

31

26

29

26

33

8

9

Troms og Finnmark

39

35

39

33

34

27

38

11

-1

Hele landet

29

26

28

25

26

23

27

3

-3

 

Tabell V15: Andel lister uten fast lege har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 3.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

Antall Lister uten fast lege (N)

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

siste kvartal

fra Kv1 2020

September 2021

Under 2 000

89

76

90

83

89

88

89

0

-1

27

2 000-4 999

88

74

82

81

86

88

81

-7

-7

31

5 000-9 999

90

83

86

91

87

92

79

-12

-11

34

10 000-49 999

90

85

88

83

86

74

76

2

-13

76

50 000+ innbygg

85

83

92

79

88

86

89

3

4

27

Hele landet

89

81

87

84

87

83

81

-2

-8

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

81

76

91

87

89

92

84

-8

3

25

Oslo

100

100

 

 

 

 

100

100

0

1

Viken

100

89

91

100

100

85

67

-18

-33

12

Vestfold/Telemark

80

83

83

67

100

92

100

8

20

14

Agder

100

80

80

60

67

60

60

0

-40

5

Rogaland

50

75

100

100

100

82

77

-5

27

13

Vestland

82

68

73

70

72

68

65

-3

-17

31

Møre og Roms

78

74

78

85

87

95

83

-11

6

18

Trøndelag

93

81

94

91

96

80

82

2

-11

22

Nordland

100

93

100

82

86

90

93

3

-7

28

Troms og Finnmark

94

83

82

88

88

82

85

3

-10

26

Hele landet

89

81

87

84

87

83

81

-2

-8

195

 

Tabell V16: Kommuner registrert med lister uten fast lege og som har liste(r) uten fast lege minst 1 år per september 2021

Kommune­­størrelse

Kommune

Antall Lister

Lister uten fast lege

Inn­byggere Liste uten fast lege

Lister over 1år uten fast lege

Inn­byggere på Liste over 1 år ubesatt*

Innlandet

Under 2 000 innb.

Folldal

3

2

543

2

543

2 000-4 999 innb.

Vågå

4

1

944

  

2 000-4 999 innb.

Alvdal

2

1

940

  

2 000-4 999 innb.

Stor-Elvdal

3

3

1994

2

1412

2 000-4 999 innb.

Sør-Aurdal

3

1

179

1

179

5 000-9 999 innb.

Nord-Aurdal

9

1

783

  

5 000-9 999 innb.

Nord-Fron

7

2

1236

  

10 000-49 999 innb.

Gran

13

1

360

1

360

10 000-49 999 innb.

Vestre Toten

14

6

4176

4

2427

10 000-49 999 innb.

Gjøvik

30

4

4118

1

1073

10 000-49 999 innb.

Lillehammer

31

1

759

  

10 000-49 999 innb.

Ringsaker

29

1

648

1

648

10 000-49 999 innb.

Stange

18

1

664

1

664

Oslo

50 000 innb.+

Oslo

553

1

19

  

Viken

2 000-4 999 innb.

Nore og Uvdal

3

1

834

  

2 000-4 999 innb.

Ål

7

1

485

1

485

10 000-49 999 innb.

Modum

14

2

997

2

997

10 000-49 999 innb.

Nannestad

11

1

230

1

230

10 000-49 999 innb.

Øvre Eiker

15

1

869

  

10 000-49 999 innb.

Indre Østfold

35

1

1205

  

10 000-49 999 innb.

Lørenskog

32

1

159

1

159

10 000-49 999 innb.

Nes

5

1

162

1

162

50 000 innb.+

Fredrikstad

73

1

1135

  

50 000 innb.+

Lillestrøm

72

2

149

  

Vestfold og Telemark

Under 2 000 innb.

Fyresdal

2

1

471

  

2 000-4 999 innb.

Kviteseid

3

1

485

  

2 000-4 999 innb.

Vinje

6

1

540

  

5 000-9 999 innb.

Tinn

8

1

930

  

10 000-49 999 innb.

Kragerø

10

4

3762

1

1073

10 000-49 999 innb.

Midt-Telemark

12

3

2482

1

755

10 000-49 999 innb.

Larvik

42

1

949

  

50 000 innb.+

Skien

46

2

1579

1

828

Agder

5 000-9 999 innb.

Farsund

10

1

168

  

5 000-9 999 innb.

Flekkefjord

10

1

345

  

10 000-49 999 innb.

Lyngdal

12

1

966

  

10 000-49 999 innb.

Arendal

42

1

618

  

50 000 innb.+

Kristiansand

103

1

119

1

119

Rogaland

2 000-4 999 innb.

Suldal

6

2

1182

  

5 000-9 999 innb.

Vindafjord

11

1

697

  

10 000-49 999 innb.

Eigersund

14

4

3243

2

1547

10 000-49 999 innb.

Strand

14

1

899

  

10 000-49 999 innb.

Haugesund

34

2

1608

  

50 000 innb.+

Stavanger

120

3

3658

  

Vestland

10 000-49 999 innb.

Bømlo

14

2

1104

1

692

10 000-49 999 innb.

Kinn

24

2

619

1

10

10 000-49 999 innb.

Kvinnherad

17

1

54

1

54

10 000-49 999 innb.

Sogndal

17

1

24

  

10 000-49 999 innb.

Stord

22

1

5

1

5

50 000 innb.+

Bergen

247

1

935

  

Under 2 000 innb.

Aurland

3

1

513

  

Under 2 000 innb.

Hyllestad

3

2

986

1

523

Under 2 000 innb.

Modalen

1

1

496

  

Under 2 000 innb.

Solund

2

1

89

  

2 000-4 999 innb.

Askvoll

4

1

783

  

2 000-4 999 innb.

Austrheim

4

1

62

1

62

2 000-4 999 innb.

Bremanger

5

1

29

1

29

2 000-4 999 innb.

Gulen

3

1

488

1

488

2 000-4 999 innb.

Lærdal

3

1

545

1

545

2 000-4 999 innb.

Vaksdal

4

1

20

1

20

2 000-4 999 innb.

Vik

5

1

1

1

1

5 000-9 999 innb.

Stryn

10

2

1694

2

1694

5 000-9 999 innb.

Årdal

6

1

880

  

10 000-49 999 innb.

Askøy

29

1

732

  

10 000-49 999 innb.

Bjørnafjorden

24

3

2689

1

988

10 000-49 999 innb.

Øygarden

39

4

54

2

23

Møre og Romsdal

2 000-4 999 innb.

Sande

3

1

547

  

5 000-9 999 innb.

Averøy

5

1

717

1

717

5 000-9 999 innb.

Hareid

6

2

1302

1

771

5 000-9 999 innb.

Herøy

10

3

2710

1

1049

5 000-9 999 innb.

Sunndal

6

1

796

1

796

5 000-9 999 innb.

Surnadal

6

1

405

1

405

5 000-9 999 innb.

Sykkylven

8

2

1418

1

861

5 000-9 999 innb.

Vestnes

7

1

866

  

10 000-49 999 innb.

Kristiansund

30

1

399

1

399

10 000-49 999 innb.

Molde

35

1

630

  

50 000 innb.+

Ålesund

64

4

3127

3

2335

Trøndelag

Under 2 000 innb.

Lierne

2

1

757

  

Under 2 000 innb.

Røyrvik

1

1

397

  

Under 2 000 innb.

Tydal

2

1

256

  

2 000-4 999 innb.

Meråker

3

1

617

  

5 000-9 999 innb.

Hitra

6

1

247

1

247

5 000-9 999 innb.

Indre Fosen

11

3

2099

  

5 000-9 999 innb.

Nærøysund

13

1

1147

  

5 000-9 999 innb.

Røros

7

1

1156

  

10 000-49 999 innb.

Melhus

13

3

2582

  

10 000-49 999 innb.

Verdal

14

1

774

1

774

10 000-49 999 innb.

Steinkjer

25

1

1057

  

50 000 innb.+

Trondheim

195

7

3266

3

1179

Nordland

Under 2 000 innb.

Bindal

4

1

466

  

Under 2 000 innb.

Dønna

3

1

13

1

13

Under 2 000 innb.

Flakstad

3

3

1032

  

Under 2 000 innb.

Hattfjelldal

3

2

653

1

643

Under 2 000 innb.

Lurøy

3

1

155

  

Under 2 000 innb.

Moskenes

2

1

374

1

374

Under 2 000 innb.

Rødøy

3

3

912

3

912

Under 2 000 innb.

Vega

3

2

897

2

897

2 000-4 999 innb.

Andøy

7

1

50

1

50

2 000-4 999 innb.

Hemnes

6

1

517

  

2 000-4 999 innb.

Leirfjord

3

1

351

1

351

2 000-4 999 innb.

Saltdal

7

1

129

  

5 000-9 999 innb.

Meløy

9

5

3531

2

1562

10 000-49 999 innb.

Rana

27

5

5224

5

5224

Troms og Finnmark

Under 2 000 innb.

Gamvik

2

1

413

  

Under 2 000 innb.

Hasvik

3

1

159

  

2 000-4 999 innb.

Lyngen

4

1

475

1

475

2 000-4 999 innb.

Nordreisa

6

1

565

  

2 000-4 999 innb.

Salangen

10

1

56

  

2 000-4 999 innb.

Sørreisa

7

1

511

  

2 000-4 999 innb.

Tana

6

1

368

  

2 000-4 999 innb.

Tjeldsund

8

1

582

1

582

5 000-9 999 innb.

Vadsø

9

2

837

1

210

10 000-49 999 innb.

Hammerfest

17

1

321

1

321

10 000-49 999 innb.

Senja

20

1

491

  

10 000-49 999 innb.

Sør-Varanger

12

3

1886

1

364

10 000-49 999 innb.

Alta

26

3

2174

2

1387

10 000-49 999 innb.

Harstad

33

3

2487

1

591

50 000 innb.+

Tromsø

80

5

4614

  

 

117

2 775

195

118 606

81

42 284

*Antall innbyggere som til enhver tid står på den enkelte liste registrert uten fast lege vil kunne variere mellom måletidspunkt og avhenge av tilgangen til plasser på liste med fast liste i kommunen.

 

Tabell V17: Antall e-konsultasjoner hos fastlege per kvartal etter fylke. 1.kvartal 2020 til 3.kvart al 2021 og prosent endring.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2*

Kv3

 

Innlandet

31 266

59 072

46 082

66 784

50 060

53 231

47166

+ 51

Oslo

74 575

148 040

123 703

178 290

179 707

161 366

150 283

 +102

Viken

135 389

259 824

191 706

302 100

284 011

264 654

232 363

+ 72

Vestfold/Telemark

48 720

81 293

64 130

94 057

83 265

84 917

71 382

+ 47

Agder

25 110

47 281

35 066

50 214

43 413

45 135

39 600

+ 58

Rogaland

43 646

85 200

70 197

90 007

86 038

80 654

70 788

+ 62

Vestland

78 080

112 434

94 381

130 581

102 050

109 591

103 290

  + 32

Møre og Romsdal

18 575

40 197

32 090

42 219

36 586

38 148

36 724

 + 98

Trøndelag

45 287

112 566

83 031

109 954

100 498

91 476

80 708

+ 78

Nordland

17 266

41 474

25 308

35 986

36 488

32 761

29 316

+ 70

Troms og Finnmark

23 840

53 595

36 968

56 139

45 630

46 677

39 340

+ 65

Norge totalt 

541 754

1 040 976

802 662

1 156 331

1 047 746

1 008 610

900 960

+ 66

Kilde: KPR. * Korrigerte tall siden forrige rapportering.

 

Tabell V18: Antall sykebesøk hos fastlege per. kvartal etter fylke fra 1.kvartal 2020 til 3.kvartal 2021, og prosent endring.

 

 2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2*

Kv3

 

Innlandet

2 062

2 375

2 049

2 178

1 807

1 795

1 716

- 17

Oslo

1 389

2 023

1 551

2 099

1 515

1 474

1 177

 - 15

Viken

5 115

6 834

5 784

6 643

4 995

5 047

4 455

- 13

Vestfold/Telemark

2 728

3 580

2 974

3 536

2 704

2 588

2 273

- 17

Agder

2 001

2 529

2 660

2 949

2 268

1 906

1 500

- 25

Rogaland

1 529

1 961

1 625

1 973

1 482

1 471

1 313

- 14

Vestland

3 563

4 284

3 770

4 228

3 406

3 139

2 807

- 21

Møre og Romsdal

1 905

2 434

2 225

2 176

1 869

1 784

1 595

- 16

Trøndelag

2 211

2 423

2 464

2 694

2 307

2 095

1 893

- 14

Nordland

1 233

1 315

1 370

1 411

1 272

1 226

1 186

- 4

Troms og Finnmark

1 120

1 559

1 688

1 894

1 297

1 249

1 093

- 2

Norge totalt 

24 856

31 317

28 160

31 781

24 922

23 774

21 008

- 15

Kilde: KPR. * korrigerte tall siden forrige rapportering

 

Tabell V19: Antall sykebesøk hos legevakt per kvartal etter fylke fra 1.kvartal 2020 til 3.kvartal 2021, og prosent endring.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2*

Kv3

 

Innlandet

787

913

809

809

869

715

763

- 3

Oslo

3 948

3 279

3 341

3 341

2 942

2 911

2 721

- 31

Viken

4 271

5 518

4 639

4 639

4 933

5 190

4 798

+ 12

Vestfold/Telemark

950

886

994

994

1 005

921

1 307

+ 38

Agder

1 364

1 485

1 351

1 351

1 349

1 245

1 217

- 11

Rogaland

1 932

1 782

1 760

1 760

1 600

1 620

1 472

- 24

Vestland

2 097

2 195

2 221

2 221

2 072

2 013

2 114

+ 1

Møre og Romsdal

1 068

1 086

1 017

1 017

1 199

938

688

- 36

Trøndelag

2 258

2 915

2 419

2 419

2 491

2 544

2 264

0

Nordland

1 241

1 161

1 329

1 329

1 220

1 331

1 436

+ 16

Troms og Finnmark

1 506

1 798

1 634

1 634

1 980

1 708

1 537

+ 2

Norge totalt 

21 422

23 018

21 514

21 514

21 660

21 136

20 317

-5

Kilde: KPR. * korrigerte tall siden forrige rapportering. 

 

Tabell V20: Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid ved legevakt. Per kvartal etter fylke fra 1.kvartal 2020 til 3.kvartal 2021, samt prosent endring.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2*

Kv3

 

Innlandet

1 406

2 256

2 109

1 645

1 464

1 131

1 212

- 14

Oslo

4 875

7 217

8 831

7 009

8 307

7 386

8 241

+ 96

Viken

8 626

8 874

10 928

8 979

8 557

9 114

11 015

+ 28

Vestfold/Telemark

2 235

4 563

10 611

14 728

11 419

7 825

10 020

+ 348

Agder

2 099

2 227

3 660

2 010

1 789

1 477

2 034

- 3

Rogaland

3 722

4 346

7 242

4 459

3 120

2 755

3 377

- 9

Vestland

6 936

15 596

11 470

10 635

8 188

8 150

9 948

+ 43

Møre og Romsdal

2 394

1 559

1 831

1 680

1 720

1 673

1 833

- 23

Trøndelag

1 367

2 064

2 416

2 088

1 592

2 256

2 464

+ 80

Nordland

1 519

1 821

2 100

1 664

1 686

1 575

1 526

0

Troms og Finnmark

2 327

2 438

2 562

2 489

1 720

1 847

2 157

- 7

Norge totalt 

37 506

52 961

63 760

57 386

49 562

45 189

53 827

+ 44

 

Kilde: KPR. * korrigerte tall siden forrige rapportering. 

 

Tabell V21: Utvikling i antall konsultasjoner på kveldstid ved legevakt. Per kvartal etter fylke fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, samt prosent endring.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2*

Kv3

 

Innlandet

19 646

17 705

18 631

16 527

15 948

18 465

18 326

- 7

Oslo

24 632

19 284

21 483

19 559

19 884

22 497

24 029

- 2

Viken

66 276

56 888

58 814

50 997

49 269

61 558

61 671

- 7

Vestfold/Telemark

21 310

19 203

21 077

20 261

18 802

21 644

23 778

+ 12

Agder

16 726

14 896

15 840

14 051

13 797

16 101

15 634

- 7

Rogaland

23 820

20 889

22 035

20 715

19 272

22 408

21 453

- 10

Vestland

33 024

28 476

29 734

26 984

25 967

31 249

33 126

0

Møre og Romsdal

13 512

11 887

12 165

11 359

11 156

13 460

12 434

- 8

Trøndelag

19 852

18 418

18 578

17 178

16 128

20 445

19 156

- 4

Nordland

12 010

10 795

11 211

11 009

10 064

12 100

11 489

- 4

Troms og Finnmark

14 847

12 612

12 845

12 535

11 070

14 120

12 989

- 13

Norge totalt 

265 655

231 053

242 413

221 175

211 357

254 047

254 085

- 4

Kilde: KPR. * korrigerte tall siden forrige rapportering. 

Siste faglige endring: 27. september 2023