Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Aktivitet i allmennlegetjenesten

Det er et mål å bedre tilgjengeligheten hos allmennlegen for listeinnbyggere som har behov for helsehjelp. Endringer i, og variasjon i bruken av ulike former for kontakt med tjenesten kan indikere endringer i tilgjengelighet. Rapporten beskriver endringer i absolutte tall og vil ikke i seg selv si noe om årsaker til endringer.

Tidligere rapporter har inneholdt tall for bruk av e-konsultasjon ved legevakt. Da taksten for e-konsultasjon ved legevakt var del av Covid-takstene og tilhørende merknader som ble generelt avviklet 1. juli 2021, vil det ikke presenteres tall for bruk av e-konsultasjon ved legevakt i denne rapporten. Se tidligere rapporter for utvikling i bruk av denne taksten. 
Det knytter seg på grunn av etterslep i registrering, noe usikkerhet til komplettheten i dataene som presenteres. Anslagsvis vil rundt 95 prosent av dataene være innrapportert tre uker etter månedsskiftet. Uttak av data for denne rapporten ble gjennomført 18. november. 

I tillegg til tall for 3.kvartal 2021 presenteres korrigerte tall for 2.kvartal 2021.

5.1. Digitale versus fysiske konsultasjoner hos fastlege

5.2. Sykebesøk av fastlege og legevakt

5.3. Konsultasjoner hos legevakt kveld versus dag

Siste faglige endring: 27. september 2023