Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Konsultasjoner hos legevakt kveld versus dag

Totalt antall konsultasjoner, konsultasjoner på dagtid og kveldstid hos legevakt har økt i 3.kvartal 2021. Konsultasjoner på dagtid utgjør nå cirka 17 prosent av konsultasjonene i legevakt i 2021.

Det har vært en økning i alle typer konsultasjoner hos legevakt fra rett før planperioden (1.kvartal 2020) til 3.kvartal 2021. Økningen er totalt på 7 prosent. Konsultasjoner på dagtid hos legevakt har økt med 50 prosent. På samme tid er antall konsultasjoner på kveldstid uforandret. Også sett i ett noe lengre perspektiv (1.kvartal 2019) har totalt antall konsultasjoner økt. Økningen skyldes en stor økning i konsultasjoner på dagtid (68 prosent).  Antall konsultasjoner på kveld har gått ned med 6 prosent siden 1.kvartal 2019. En del av endringene i bruken av legevakt fra før planperioden kan forklares av pandemien.

Tabell 3.3 Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt. pr. kvartal for Norge totalt fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021.

 

2019

2020

2021

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2 *

Kv3

Konsultasjoner dag 

34 126

32 754

37 839

36 201

38 142

53 534

64 507

58 381

50 420

 

47 301

 

 

57 333

 

Konsultasjoner kveld

284 102

318 840

287 024

294 656

267 075

232 143

243 752

222 874

212 817

260 190

 

269 377

 

Totalt 

318 228

351 594

324 863

330 857

305 217

285 677

308 259

281 255

263 237

307 491

 

326 710

 

Kilde: KPR.* Korrigerte tall siden forrige rapportering.

 

Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosentendring fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 100 prosent.
Figur 3.3. Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosentendring fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 100 prosent.

Kilde: KPR * oppdaterte tall siden forrige rapportering

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023