Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Sykebesøk av fastlege og legevakt

Antall sykebesøk av fastlege var lavere i 3.kvartal 2021 enn i samme kvartal i 2020 og 2019. Antall sykebesøk av legevakt er lik samme kvartal i 2020 og noe høyere enn samme kvartal i 2019. Omtrent 51 prosent av sykebesøk foretas av fastlege.

Det har vært en nedgang i antall sykebesøk utført av fastlege fra handlingsplanens start. Fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 er nedgangen på 13 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 er antall sykebesøk utført av fastlege uendret. Fra 1.kvartal 2019 har antall sykebesøk fra legevakt økt med 16 prosent. Fra handlingsplanens start er antallet uendret.

Tabell 3.2 Antall sykebesøk av fastlege og legevakt fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021.

 

2019

2020

2021

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2 *

Kv3

Sykebesøk legevakt 

18 235

18 877

18 494

20 012

21 483

23 086

21 596

21 776

19 885

21 599

 

21 186

 

Sykebesøk fastlege

21 634

20 720

31 317

25 201

24 878

31 349

28 219

32 055

24 989

24 127

 

21 631

 

Kilde: KPR.* Korrigerte tall siden forrige rapportering.

 

Utvikling i antall sykebesøk av fastlege og legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosent endring fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 100 prosent.
Figur 3.2 Utvikling i antall sykebesøk av fastlege og legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosent endring fra 1.kvartal 2019 til 3.kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 100 prosent.

Kilde: KPR

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023