Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Digitale versus fysiske konsultasjoner hos fastlege

Antallet e-konsultasjoner hos fastlegen er lavere i 3. kvartal enn 2. kvartal, men betydelig høyere enn i
1. kvartal 2020. Antall fysiske konsultasjoner med fastlegen har også gått ned i 3. kvartal. Det siste året har mer enn hver fjerde konsultasjon vært en e-konsultasjon. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i
e-konsultasjonstaksten. 

Ved utgangen av 3. kvartal 2021 var antallet e-konsultasjoner hos fastlegen lavere enn forrige kvartal, men betydelig høyere enn 1. kvartal 2020. Antall fysiske konsultasjoner med fastlegen har også gått ned siste kvartal. Andelen e-konsultasjoner har økt fra 2 prosent til 25 prosent fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021. Andelen e-konsultasjoner har holdt seg rundt 25-27 prosent siden siste kvartal 2020. Dette er betydelig høyere enn ved starten av 2019, men noe lavere enn 2. kvartal 2020 hvor Handlingsplanen ble iverksatt. Den høye andelen i 2. kvartal 2020 kan delvis forklares av pandemien.  

Tabell 3.1 Antall e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner med fastlege. Fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021.

 

2019

2020

2021

Antall

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2 *

Kv3

Antall e-konsult. fastlege

76 448

98 785

103 170

166 694

542 049

1 041 741

803 344

1 158 434

1 049 448

1 023 951

 

928 186

 

Antall fysiske konsult. fastlege 

3 795 413

3 511 745

3 264 138

3 722 489

3 457 355

2 585 637

2 810 515

3 096 060

2 898 017

3 014 064

 

2 746 855

 

Andel
e-konsultasjoner

2,0

2,7

3,1

4,3

13,6

29,2

22,4

27,5

26,9

25,4

 

25,3

 

Kilde: KPR.* Korrigerte tall siden forrige rapportering.

Takstkode 2ae og 2aek benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video, telefon eller tekst (skriftlig meldingsutveksling gjennom sikker løsning). En konsultasjon innebærer at det er utført helsehjelp som er journalverdig og kontakten vil normalt utløse egenandel fra pasienten (fram til evt. frikort).

Som følge av pandemien, og for å sørge for at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke var påkrevd, ble telefonkonsultasjoner innlemmet i e-konsultasjonstaksten (takst 2ae) fra mars 2020. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten, selv om Covid-takstene og tilhørende merknader, ble generelt avviklet fra 1. juli 2021. Tidligere rapporter14 har vist en jevn økning i bruken av digital kontakt med fastlegen de senere år, og denne utviklingen fortsetter etter endring av taksten, men i forsterket grad da en del av denne økningen kan skyldes telefonkonsultasjoner. Veksten i bruk av alternative konsultasjonsformer ble kraftig forsterket på grunn av pandemien. 

Utvikling i antall e-konsultasjoner (2ae, 2aek og 2af) og fysiske konsultasjoner hos fastlege. pr. kvartal. Prosent endring fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 100 prosent*.
Figur 3.1 Utvikling i antall e-konsultasjoner (2ae, 2aek og 2af) og fysiske konsultasjoner hos fastlege. pr. kvartal. Prosent endring fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 100 prosent*.

Kilde: KPR.  *Takst. for tverrfaglig e-konsultasjon (2af) ble tatt i bruk 8.april 2020 som en følge av pandemien. Taksten ble avviklet 1.juli 2021. Fysiske konsultasjoner inkluderer samtaleterapi.   

 

14 Bruk av fastlege og legevakt 2017-2019, SAMDATA kommune. Rapport IS-2944. Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023