Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn

Helsedirektoratet har sett behovet for en kunnskapsoversikt over hvilke sammenhenger mellom oral- og generell helse som er beskrevet i helsefaglige retningslinjer og den fagfellevurderte litteraturen. Oslo Economics har, sammen med førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, gjennomført en systematisk gjennomgang av nasjonale og internasjonale helseforvaltningsdokumenter og publiserte systematiske oversikter.

1.1. Bakgrunn

1.2. Formål

1.3. Design og gjennomføring

1.4. Rapportstruktur


Oslo Economics

Utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021