Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Formål

Formålet med kunnskapsoppsummeringen er å sammenstille kunnskap om hvilke sammenhenger som er beskrevet i fagfellevurdert litteratur samt nasjonale og internasjonale retningslinjer, og har omfattet gjennomgang av fire hovedtemaer:

  1. Orale manifestasjoner av somatisk sykdom
  2. Orale tilstander som kan medføre somatisk sykdom
  3. Hvordan behandling for somatiske lidelser og kan påvirke den orale helse
  4. Hvordan psykiske lidelser og deres behandling kan påvirke den orale helse

Oppdraget vil være en del av Helsedirektoratets kunnskapsbaserte arbeid med nå utvikle et fremtidig tilbud innen sykehusodontologi. Arbeidet vil blant annet inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for om tannhelsetjenester i sykehus skal etableres som et nasjonalt tilbud.

Kunnskapsoppsummeringen omfatter personer i alle aldre, og i delene hvor vi har beskrevet særskilte aldersgrupper, har vi tydeliggjort dette. I all hovedsak er det skilt mellom studier på barn og unge, og voksne. Enkelte tilstander oppstår primært hos den eldre voksne befolkningen. Dette er kommentert der relevant.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021