Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Rapportstruktur

I kapittel 2 redegjør vi for vår metodologiske tilnærming for litteratursøkene, og kapittel 3 beskriver funnene. Kapittelinndelingen for kapittel 3 følger forskningsspørsmålene. I 1.1 beskrives hvilke somatiske tilstander som kan gi orale manifestasjoner. I 3.3 Orale tilstander som kan medføre somatisk sykdom beskrives hvilke identifiserte orale tilstander som er assosiert med risiko for somatisk sykdom. I 3.4 presenterer vi behandlinger for somatisk sykdom som kan påvirke den orale helse. 3.5 beskriver hvilke identifiserte psykiske lidelser og deres behandlingsbivirkninger som kan påvirke den orale helse. I kapittel 4 oppsummerer vi de viktigste identifiserte sammenhengene, diskuterer rapportens styrker og begrensninger, og behovet for videre forskning. I rapportens vedlegg følger kvalitetsvurderingene av de inkluderte systematiske oversiktene.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021