Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Metode

Vi har gjennomført en stegvis kunnskaps- oppsummering av sammenhenger mellom den orale helse og somatiske eller psykiske lidelser. Oppsummeringen er basert på eksisterende kunnskapsoppsummeringer og identifikasjon av relevante dokumenter fra forvaltningskilder.

Vi har samlet informasjon fra både fagfellevurdert litteratur og dokumenter fra nasjonale helseforvaltningsorganer i både Norge, Sverige, Danmark, England, Skottland, samt den internasjonale helseforvaltningen Verdens Helseorganisasjon (WHO). I delkapittel 2.1 beskriver vi vår tilnærming til paraplyoversikten av de fagfellevurderte oppsummeringene. I delkapittel 2.2 forklarer vi nærmere hvordan vi har søkt etter litteratur i forvaltningsdokumenter.

 

2.1. Systematisk oppsummering av litteraturoversikter

2.2. Identifisering av sammenhenger beskrevet i forvaltningsdokumenter


Oslo Economics

Utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021