Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Resultater

Vår kunnskapsoppsummering viser at det finnes et bredt omfang av identifiserte sammenhenger, både i grenseflaten mellom oral/somatisk tilstand (og behandling) og mellom oral/psykisk tilstand, i faglitteraturen og nasjonale og internasjonale forvaltningsdokumenter. I dette kapittelet presenterer vi funn etter type kilde, samt gir en beskrivelse av de omtalte sammenhengene mellom den orale og generelle helse, kategorisert etter våre fire forskningsspørsmål.

3.1. Funn fra søkeprosessen

3.2. Orale manifestasjoner på somatiske sykdommer

3.3. Orale tilstander med risiko for somatisk sykdom

3.4. Behandling for somatisk sykdom og orale bivirkninger

3.5. Psykiske sykdommers påvirkning på den orale helse


Oslo Economics

Utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 02. juni 2022