Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Kontrollkommisjonenes saksbehandling i 2022

I 2022 rapporterte 54 kontrollkommisjoner å ha gjennomført 2129 forhåndsmeldte kontrollbesøk ved institusjonene, i tillegg til 262 uanmeldte besøk.[1],[2] I dette kapittelet beskrives kontrollkommisjonenes arbeid gjennom oversikter over kontroller av vedtak om tvang og behandling av klager på vedtak knyttet til tvang. Oversiktene viser nasjonale tall og utvikling i perioden 2016-2022. Tall fordelt på geografiske områder er vist i vedlegg. 

 

[1] Kontrollkommisjonen for Sykehuset Namsos har ikke rapportert siste to år. For denne kommisjonen forutsettes at antall besøk i 2021 og 2022 var det samme som i 2020. Se vedlegg A om datagrunnlag.

[2] Ulik organisasjonsstruktur kan påvirke tellingen av besøk.

2.1. Dokumentkontroll

2.2. Tremånederskontroll (§ 3-8 annet ledd) og søknad om forlengelse ut over ett år (§ 3-8 tredje ledd)

2.3. Klager på vedtak om tvungent psykisk helsevern og tvungen observasjon

2.4. Klager på gjennomføringsvedtak (kapittel 4-vedtak)

2.5. Klager på vedtak ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Siste faglige endring: 21. desember 2023