Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

I denne rapporten presenteres resultater fra kontrollkommisjonenes oppgaver og saksbehandling knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern i 2022. Kontrollkommisjonenes kommentarer til velferdskontroller i institusjonene er inkludert.  Rapporten presenterer nasjonale tall for aktivitet i 2022 og utvikling i perioden 2016-2022. Tall fordelt på geografiske områder er vist i vedlegg. 

Statsforvalternes behandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke omtales i et eget kapittel. I tillegg inngår et kapittel om rettslig prøving av kontrollkommisjonens vedtak.

I rapporten omtales ulike former for tvang, jf. lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven; phvl):

  • Tvangsinnleggelser (tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med døgnopphold)
  • Tvungent vern uten døgnopphold
  • Tvangsbehandling med legemidler, ernæring mv. (vedtak om behandling uten eget samtykke)
  • Tvangstiltak mens man er under behandling, herunder skjerming, bruk av tvangsmidler, rusmiddeltesting og beslag (gjennomføringstiltak etter kapittel 4, «kapittel 4-vedtak»)

1.1. Mål om mest mulig frivillighet i helsetjenesten

1.2. Kontrollkommisjonenes rolle

1.3. Oppfølging av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

1.4. Større vekt på samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven

Siste faglige endring: 21. desember 2023