Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Større vekt på samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven

Fra 1. juli 2017 fikk pasienten rett til inntil fem timer gratis advokat ved klage til statsforvalteren på vedtak om tvangsbehandling. Fra 1. september 2017 kom det ytterligere endringer i psykisk helsevernloven med formål om å styrke pasientenes rettssikkerhet og selvbestemmelse. Den viktigste endringen var innføringen av et vilkår om manglende samtykkekompetanse for vedtak om tvungen observasjon, tvungent vern og tvangsbehandling. Dette vilkåret gjelder ikke hvis det er en nærliggende og alvorlig fare for pasientens eget liv eller andres liv eller helse. Videre ble kravene til begrunnelse av vedtak skjerpet, det ble innført krav om vedtak der pasienten motsetter seg skjerming og om evalueringssamtaler etter gjennomføringsvedtak (kapittel 4-vedtak).

En ekspertgruppe ferdigstilte 15. juni 2023 rapporten "Bedre beslutninger bedre behandling" som evaluerer vilkåret om manglende samtykkekompetanse. Helse- og omsorgsdepartementet sendte rapporten på høring høsten 2023.

Siste faglige endring: 21. desember 2023