Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Kontrollkommisjonenes velferdskontroll i 2022

Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med pasientenes velferd og med deres opphold ved institusjonene, jf. psykisk helsevernloven § 6-1 annet ledd og psykisk helsevernforskriften §§ 62- 63. Som ledd i kontrollen skal kommisjonen:

  • Føre kontroll med bruken av restriktive tiltak, herunder gjennomgang av tvangsprotokollene.
  • Undersøke om det er husordensreglement ved institusjonen, og påse at dette er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning
  • Gi pasientene anledning til å fremsette klager over vedtak etter loven, og ellers ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen
  • Gi nyinnlagte pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern tilbud om samtale med kontrollkommisjonen
  • Varsle statsforvalteren om alvorlige forhold ved institusjonen. Ellers kan kontrollkommisjonen ta forholdet opp med institusjonens ledelse eller den faglig ansvarlige for vedtak
  • Føre kontroll med institusjonens beslutning om å iverksette ECT på nødrettsgrunnlag.

Kontrollkommisjonen rapporterer om gjennomføring av kontrollene i sine årsrapporter. Nedenfor følger en oppsummering av rapporteringen for 2022.

3.1. Kontroll med restriktive tiltak og gjennomgang av tvangsprotokollene

3.2. Varsel til statsforvalteren

3.3. Beslutninger om ECT med hjemmel i nødrett

3.4. Husordensregler

3.5. Ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen

3.6. Annet

Siste faglige endring: 21. desember 2023