Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Beslutninger om ECT med hjemmel i nødrett

Helsedirektoratet har siden 2018 bedt kontrollkommisjonen rapportere om bruk av ECT (elektrokonvulsiv behandling) med hjemmel i nødrett ved institusjonene.

De fleste kommisjonene har opplyst om hvorvidt det er gjennomført ECT med hjemmel i nødrett eller ikke ved institusjonene de er ansvarlige for. Enkelte kommisjoner har etterspurt informasjon fra institusjonene, men ikke fått dette.

Kommisjonene har rapportert at de fleste pasienter som får ECT med hjemmel i nødrett, får flere behandlinger på dette grunnlaget. Blant annet er det rapportert om et tilfelle der en pasient fikk behandling 22 ganger i 2022. I et tilfelle med flere behandlinger rapporterer kommisjonen å ha spørsmål ved om man fortsatt sto overfor en nødrettslig situasjon.

Flere kommisjoner har etterspurt grundigere samtykkevurderinger i tilfeller der pasienter som er underlagt tvunget psykisk helsevern, mottar ECT med hjemmel i samtykke.

Én kommisjon har opplyst at en institusjon har begynt med en ny behandling, RTMS, som tilbys pasienter med depresjoner. Behandlingen brukes i stedet for ECT, og det opplyses om at prosedyren for bruken er den samme som ECT.

Siste faglige endring: 21. desember 2023