Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Annet

Noen kommisjoner har opplyst at det er en utfordring med ressurs- og bemanningssituasjonen ved flere institusjoner, og særlig mangel på spesialister. Én kommisjon har rapportert bekymring for at institusjonen har vært avhengig av innleide spesialister da det ikke er mulig å rekruttere spesialister for ansettelse. Kommisjonen har reist spørsmål ved om institusjonen som følge av dette er i stand til å gi forsvarlig helsehjelp til pasientene.

Flere kommisjoner har også opplyst at det er en utfordring med manglende og/eller forsinket bosetting av pasienter i kommunene, med den konsekvens at utskrivningsklare pasienter er innlagt lengre enn nødvendig på sykehus.

Av fysiske forhold ved institusjonene har en kommisjon rapportert utfordringer med nybygget sykehus, ved at det er innsyn fra somatisk avdeling til skjermet post ved psykiatrisk avdeling. En annen kommisjon har rapportert om dårlig lydisolering i et gammelt sykehusbygg der lyd fra pasienter som skriker høres i alle etasjer, og virker destabiliserende på medpasienter.

For øvrig kan det bemerkes at flere kommisjoner gjennomfører jevnlige samarbeidsmøter/ dialogmøter med ledelsen.

Siste faglige endring: 21. desember 2023