Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pågående prosjekter

EØS-prosjekter med norske partnere i Romania

Programmet i Romania har som mål å styrke primærhelsetjenesten, bidra til universell tilgang til helsetjenester, og redusere sosiale helseforskjeller - spesielt blant romer. Tiltak retter seg mot sårbare grupper og mennesker som bor i rurale områder, som også skal oppsøkes via såkalte community health nurses og ambulerende helsetjenester. Programmet skal bidra til å forebygge og kontrollere smittsomme sykdommer, håndtere nevrokognitive lidelser, bedre kvalitet av barneonkologi og hematologitjenester, og ta hensyn til utfordringer relatert til antimikrobiell resistens.

21 prosjekter

Det er 21 prosjekter under dette programmet. En kort beskrivelse av de 13 prosjektene som har norsk prosjektpartner gis i avsnittet nedenfor. En norsk prosjektpartner kan være en statlig aktør, en norsk organisasjon eller institusjon som bidrar og deltar aktivt i prosjektet. Informasjonen er hentet fra FMOs prosjekt- og kommunikasjonsportal (GrACE), og Helsedirektoratet har oversatt beskrivelsen fra engelsk til norsk.

RO-HEALTH-009 Healthy villages

 • Prosjektleder: Beica de Jos Commune, Mures Country (RO)
 • Prosjektpartner: Organisasjonen Bente Aid (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Målet med prosjektet er å bedre livskvalitet ved å øke tilgang til forebyggende og behandlende helsetjenester. Tiltak innebærer investeringer i helseinfrastruktur, tilby opplæring og informasjons- og bevisstgjøringskampanjer for lokalbefolkningen. Målgruppen er 4 050 mennesker, inkludert romer. Kunnskapsdeling mellom partnerne skal brukes til å utvikle et dokument som oppgir "beste praksis".
 • Prosjektslutt: 30.04.2024
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH-0018 Extension of health and community services for people affected by genetic and rare diseases, MEDI.COM-RARE

 • Prosjektleder: Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara (RO)
 • Prosjektpartner:
  • Frambu Resource Center for Rare Disorders (NO)
  • Louis Turcanu Emergency Clinical Hospital for Children og Prader-Willie Romania Association' (RO)
 • Prosjektbeskrivelse: Målet med prosjektet er å utvikle strategier og tjenester for forebygging av genetiske og sjeldne sykdommer. Gjennom prosjektet skal Norge og Romania fortsette utveksling av beste praksis innen sjeldne sykdommer og utvikling av helseinstitusjoner og tjenester for pasienter med genetiske og sjeldne sykdommer. Hovedmålgruppen for prosjektet består av 675 pasienter med sjeldne sykdommer (inkludert romer).
 • Prosjektslutt 30.04.2024
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH-004 Creating a register to track left ventricular remodeling result of acute myocardial infarction in order to prevent cardiac failure

 • Prosjektleder: Heart institute "Niculae Stancioiu" Cluj-napoca (RO)
 • Prosjektpartnere:
  • Haukeland University Hospital Norway og University Hospital of North Norway (NO)
  • Romania: Hearth Institute Timisoara and Emergency Country Hospital Oradea (RO)
 • Prosjektbeskrivelse: Redusere forekomst av hjerte- og karsykdommer og øke overlevelsesraten for pasienter etter akutt hjerteinfarkt. Tiltak innebærer å utvikle hjertesviktregister basert på det norske registeret. Prosjektet skal også utvikle en risikomodell som skal identifisere faktorer som kan predikere utvikling av hjertesvikt hos langtidsoverlevere av akutt hjerteinfarkt. Prosjektet skal anskaffe medisinsk utstyr, tilby opplæring av medisinsk personell, og identifisere og promotere en proaktiv tilnærming til pasienter med risiko for å utvikle hjertesvikt.
 • Prosjektslutt: 27.11.2022
 • Nettside: http://institutulinimii.ro/

RO-HEALTH 0017 MedAccess+GVR2021 - improving the access to health care services for vulnerable groups, including Roma, in the municipalities of Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos

 • Prosjektleder: Ciupercenii Noi Commune (RO)
 • Prosjektpartner: International Organization for Democracy and Human Rights IODHR (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Målsetning er å bidra til å øke kvaliteten på, og tilgang til, forebyggende helsetjenester. Det skal også gjøres investeringer som skal bedre kvaliteten på helseinfrastruktur. Dette skal kombineres med å informere og bevisstgjøre målgruppen, som er utsatte grupper (4200, inkludert 820 romer).
 • Prosjektslutt: 30.04.2024
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH 0010 Improving the quality of health services at the level of vulnerable communities in Mures county by increasing the access of the vulnerable population, including the Roma, to preventive health services for priority diseases for public health

 • Prosjektleder: Mures County Emergency Hospital (RO)
 • Prosjektpartner:
  • LHL Tuberculosis Foundation (NO)
  • Association for the support of patients with multidrug-resistant tuberculosis – ASPTMR (RO)
 • Prosjektbeskrivelse: øke tilgang til helsetjenester for utsatte grupper (inkludert romer) for å hindre spredning av covid-19 og tuberkulose. Prosjektet skal utvikle og implementere et integrert program for forebygging, tidlig diagnose, behandling og overvåking.

Prosjektet har fire hovedkomponenter:

RO-HEALTH 0012 Equal opportunities for recovery and reintegration

 • Prosjektleder: Pneumology Medical Social Unit Care Sanpetru (RO)
 • Prosjektpartner: LHL Tuberculosis Foundation (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal sørge for diagnostisering og bedring av lungesykdommer for personer som lever i utsatte områder uten tilgang til helsetjenester, og som i tillegg har alvorlige sosiale tilleggsutfordringer. Minst 700 personer (inkludert 150 romer) skal tilbys helsetjenester av høy kvalitet, samt spesialisert sosialhjelp - ved hjelp av oppsøkende tjenester.
 • Prosjektslutt: 30.04.2024
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH-0005 Strengthening the Tuberculosis control in Romania through implementation of the WHO END Tuberculosis Strategy 2016-2020

 • Prosjektleder: "Marius Nasta" Pneumology Institute (RO)
 • Prosjektpartner: LHL Tuberculosis Foundation, Norway (LHL NO)
 • Prosjektbeskrivelse:
  • Styrke tuberkulosekontroll i Romania, gjennom implementering av Verdens helseorganisasjons "WHO END Tuberculosis Strategy".
  • Dødelighet fra tuberkulose skal reduseres til 4 prosent per 100 000 innbygger. 15 300 personer skal testes for tuberkulose og 600 personer med medikamentresistent tuberkulose skal få adekvat behandling.
  • Forebygging og kontroll av tuberkulose med mål om å bedre tilgang til helsetjenester for pasienter som lever med tuberkulose, og styrke primærhelsetjenesten. Tiltak innebærer å kjøpe laboratorieutstyr og gi opplæring til psykososial opplæring i tjenesten, delta i helsetjenestens utvikling og informasjonsarbeid som bevisstgjøringskampanjer, opplæring i påvirkningsarbeid, kommunikasjon og sosial mobilisering, øke helserettighetskompetanse og gi opplæring i helsekommunikasjon.
 • Prosjektslutt: 28.05.2023
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH-0013 Your health matters! Prevention, health care and health education services for vulnerable groups

 • Prosjektleder: Sighisoara Municipality (RO)
 • Prosjektpartner: Municipality of Trondheim (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Bedre tilgang til helsetjenester for 1 900 mennesker fra sårbare grupper fra Sighisoara og nærliggende områder, hvorav 15 % er rom. I disse avsidesliggende og til dels isolerte områdene skal helseinfrastrukturen styrkes, bevissthet om helse og forebygging blant voksne og barn økes, og heve kompetanse blant helsepersonell og kommunalt ansatte.
 • Prosjektslutt: 30.04.2022
 • Nettside: Ikke oppgitt

RO-HEALTH-0006 Increase performance regarding diagnosis and treatment of cancers in children by improving technical equipment, purchase of modern devices, medical personnel training and development of guidelines

 • Prosjektleder: The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta", Cluj-Napoca (IOCN RO)
 • Prosjektpartner: Norwegian Directorate of Health
 • Prosjektbeskrivelse: Øke tilgang til høykvalitets og effektive medisinske krefttjenester for barn og ungdom i Romania. Prosjektet implementeres i fire rumenske sykehus.  Økningen i overlevelsesraten for barn som er rammet av kreft er mulig når moderne og effektive teknisk utstyr støttes av kvalifisert medisinsk personell. Prosjektet har derfor tre hovedkomponenter:
  • Innkjøp av medisinsk utstyr av høy kvalitet,
  • Utvikle et nasjonalt sett med retningslinjer for spesialister som er involvert i pediatrisk "haemato-onkology" diagnostikk og behandling
  • opplæring av helsepersonell i bruk av ny teknologi i behandling.
 • Prosjektslutt: 23.07.2022
 • Nettside: IOCN

RO-HEALTH-008 Strengthening the capacity to address antimicrobial resistance (AMR) and healthcare associated infections (HAI) in Romania

 • Prosjektleder: National Institute of Infectious Diseases “Professor Dr.Matei Bals” (RO)
 • Prosjektpartner: Norwegian Institute of Public Health NIPH (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Støtte monitoreringen av antimikrobiell resistens og sykehuservervede infeksjoner, utvikle nasjonal strategi og handlingsplan for forvaltning/rekvirering av antibiotika, utarbeide standarder, protokoller og profesjonelle retningslinjer, testing av antimikrobiell resistens, og kapasitetsbygging for helsepersonell.
 • Prosjektslutt: 29.01.2023
 • Nettside: ikke oppgitt

RO-HEALTH-0001 Strengthening the National Network of Primary Health Care Providers to improve the Health Status of the Population, children and adults (including vulnerable population)

 • Prosjektleder: National Institute of Public Health (NIPH RO)
 • Prosjektpartner: Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Directorate of Health (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Prosjektet tar sikte på å styrke primærhelsetjenesten og gjøre tjenestene mer tilgjengelige, spesielt for sårbare mennesker som lever i rurale områder (inkludert romer). Prosjektet vil innhente beste praksis og kunnskap fra norske partnere blant annet Verdens helseorganisasjon, som tilpasses situasjonen i Romania.
 • Prosjektslutt: 12.05.2023
 • Nettside: https://proiect-pdp1.insp.gov.ro/

RO-HEALTH 0007 Support for the Development of Community Mental services for children and adolescents

 • Prosjektleder: The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta", Cluj-Napoca IOCN (RO)
 • Prosjektpartner: Norwegian University of Science and Technology (Trondheim) - The Regional Academic Community for Autism, ADHD, Tourette's Syndrome and Narcolepsy (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Utvikle kvalitet og kapasitet i de forebyggende psykiske helsetjenestene, med særlig fokus på barn, samt heve kunnskap i skole og barnevern om psykisk uhelse hos barn.
  • Dette innebærer:
   • Kapasitetsbygging for helsepersonell i primærhelsetjenesten, for å styrke deres evne til å identifisere, sørge for at tiltak settes inn tidlig, og øke kapasitet til å henvise videre.
   • Bedre tilgang til helsetjenester innen diagnostikk og behandling for barn med psykiske lidelser (for 1 500 barn i risikogruppen og ytterligere 1 500 med en diagnostisert psykisk lidelse).
 • Prosjektslutt: 29.03.2023
 • Nettside: ikke oppgitt.

RO-HEALTH-0002 Strengthening at National Level the Capacity of the Romanian Health Sector to Implement Organized Screening for Cancers Amenable To Cost-Effective Early Detection Interventions (CEDICROM 2)

 • Prosjektleder: The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta", Cluj-Napoca IOCN (RO)
 • Prosjektpartner: University Hospital Oslo (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Forbedre kvalitet av integrerte forebyggende og behandlende helsetjenester relatert til livmorhalskreft. Prosjektets målgruppe er utsatte kvinner fra avsidesliggende områder og som har økt risiko for å utvikle livmorhalskreft. Prosjektets mål er å gjennomføre 7 000 kreftscreeningstester, vaksinere 1 000 mot humant papillomavirus (HPV), behandle 1 500 ved hjelp av ambulerende behandling, 30 000 skal motta informasjon om forebygging av livmorhalskreft ved dør til dør-kampanje, og utvikles anbefalinger knyttet til livmorhalskreftscreening og kvalitetssikring.
 • Utveksling av norske erfaringer om implementering av effektive screeningprogrammer. Det skal gjennomføres en følgestudie for å erverve kunnskap om hvordan helsetjenesten i Romania bedre kan legge til rette for økt deltakelse, samt å sørge for oppfølging og behandling av kvinner. Retningslinjer for screening, testing og oppfølging skal adresseres og tilpasses.
 • Prosjektslutt: 27.09.22
 • Nettside: IOCN

Først publisert: 26.01.2024 Siste faglige endring: 26.01.2024 Se tidligere versjoner