Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Polen løser helseutfordringer - med norsk støtte

Legemangel, en aldrende befolkning og et desentralisert bosettingsmønster er noen av Polens utfordringer i helsesektoren. Velferdsteknologiske hjelpemidler kan bli en løsning – med norsk hjelp.

Når den eldre mannen på den polske landsbygda trenger å snakke med en legespesialist om diabetesen sin, trenger han ikke lenger å reise den lange turen til sykehuset i byen. Nå kan han i stedet for skru på datamaskinen og møte legen via skjerm.
 
Det er en av løsningene som er testet ut i et pilotprosjekt om telemedisin og e-helseløsninger, som kom i stand ved hjelp av norske samarbeidspartnere og et viktig økonomisk bidrag.
 
– En av utfordringene befolkningen som bor i distriktene møter er å få tilgang til spesialisthelsetjenester, uten at reiseveien blir for lang. Slike geografiske utfordringer kan løses med telemedisin, sier Hubert Życiński, direktør ved Institutt for innovasjon i det polske helsedepartementet.

Tester norske modeller

I Polen brukes EØS-midler til prosjekter som skal utjevne sosiale ulikheter innen helse, blant annet ved å gi økt digital tilgang til helsetjenester. Totalt 20 millioner euro er fordelt på prosjektene som avsluttes i år.

Helsedirektoratet er programpartner, noe som betyr at de har deltatt i utforming av programmet og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen. Dette prosjektet er et såkalt pre-definert prosjekt som betyr at det er hentet inn bestemt kompetanse fra miljøer i Norge fremfor å bruke en åpen utlysning som alle aktuelle fagmiljøer kan søke på.

En av de norske samarbeidspartnerne er Nasjonalt senter for e-helseforskning. De utvikler blant annet e-helsemodeller sammen med de polske partnerne, som nå testes ut i Polen. Der tas både nye modeller og teknologier godt imot av fagfolk.

–  Når et så solid norsk miljø deltar i prosjekt under EØS-midlene betyr det mye både for kvalitet og bærekraft. Dette prosjektet er med på å skape langvarige relasjoner mellom Norge og Polen, som jo er en av hovedmålsetningene til ordningen, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Langt fremme på mange felter

Eirin Rødseth smiler.
Eirin Rødseth

I løpet av årene samarbeidet har vart, har fagmiljøene i Polen og Norge blitt godt kjent og lært om hverandres styrker.

– Polen er langt fremme på mange felter innen e-helse. Blant annet har de innført e-resept for mange år siden, og de har en god digital portal for innbyggertjenester, sier seniorrådgiver Eirin Rødseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Likevel har Polen pekt på flere områder der de gjerne vil bli bedre. EØS-midlene har gitt dem fart i arbeidet med å ta i bruk telemedisin og e-helseløsninger for å gi raskere medisinsk behandling, rådgivning og helseovervåkning, uten at pasienten må komme til et behandlingssted. 
 
Arbeidet er viktig av flere årsaker. Pandemien avdekket at helseberedskapen må styrkes, og i likhet med mange andre land har Polen mangel på helsepersonell.

– Hver lege får flere pasienter og må strekke seg lengre for å kunne gi god nok helsehjelp, Men pasientene må også tilpasse seg situasjonen. Derfor er e-helse og telemedisinske løsninger viktige, sier Hubert.

Når pilotprosjektene er ferdige, skal de evalueres. Planen er at de beste modellene skal justeres og deretter bli en del av det polske helsevesenet, finansiert av staten.

Løser utfordringer i helsevesenet

De polske myndighetene har pekt ut seks helseområder for disse prosjektene; kardiologi, geriatri, psykiatri, obstetrikk, diabetes og kroniske sykdommer. Men å innføre ny teknologi byr også på utfordringer. Pasientene trenger god informasjon for å ta i bruk nye tilbud, og helsearbeidere må endre måten de jobber på. Fra norsk hold har det derfor vært viktig å diskutere digital utenforskap, og hvordan man bør gå frem for å innføre ny teknologi. 
 
– Det er alltid utfordringer når man skal introdusere nye rutiner og systemer, og endringene tar tid. Nøkkelen er å vise at de nye telemedisinske løsningene kan bidra til å løse kliniske utfordringer og være en økonomisk, tidsmessig og kvalitetsmessig god løsning, både for pasienter og helsepersonell, sier Hubert Życiński.
 
Samarbeidet mellom polske og norske fagmiljøer gir gode diskusjoner om både teknologi og etikk. E-helseløsningene skal ikke begrense muligheten til fysiske møter mellom pasienter og leger. 

– Enkelte pasientgrupper er redde for å miste relasjonen til behandlerne, og det er vi klar over. Men derfor er alle kommunikasjonskanaler åpne, og e-helseløsningene er et supplement til tradisjonell behandling, sier Życiński.
 
Samarbeidet startet før pandemien brøt ut, og av den grunn har det blitt langt færre fysiske møter mellom samarbeidspartene enn opprinnelig tenkt. Likevel beskriver begge parter det norsk-polske samarbeidet som godt og tillitsbasert.
 
– Vi er glade for denne muligheten EØS-midlene har gitt oss til å igangsette prosjekter innen e-helse og telemedisin i Polen. Pengene har blant annet gjort det mulig for små aktører å delta i lokale prosjekter, der løsningene tas i bruk. I tillegg betyr det mye for pasientene som kan bidra i nybrottsarbeidet, sier Hubert Życiński.

Arbeidet er også viktig for den norske samarbeidspartneren, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

– Våre forskere har bidratt til utviklingen av helsemodellene vi nå tester ut i Polen. Dermed får vi viktig kunnskap om hvordan modellene fungerer i praksis, sier Eirin Rødseth.
 

Først publisert: 27.02.2024 Siste faglige endring: 29.02.2024 Se tidligere versjoner