Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseprogram under EØS-midlene

Informasjon om folkehelseprogrammene under EØS-midlene: søknadsprosessen, pågående og avsluttede prosjekter.

Nettverket skal dele kunnskap og utfordringer, gjøre samarbeid over landegrensene lettere og bidra til bærekraftig og effektiv gjennomføring av folkehelseprogrammene for EØS-midler. Nettverket er både for nåværende og potensielle deltakere i EØS-prosjekter om barne- og ungdomshelse. Øvrige eksperter på barne- og ungdomshelse er også velkommen som faglige bidragsytere på nettverkssamlinger. 

Aktuelle temaområder for nettverket

  • Psykisk helse
  • Fysisk aktivitet
  • Vaksinasjon og anti-mikrobiell resistens
  • Forebyggende helsetjenester til barn og unge 
  • Sosial ulikhet i helse

Samarbeid om felles utfordringer

Nettverket består av representanter for Estland, Litauen, Malta, Polen, Romania, Tsjekkia, samt Helsedirektoratet. Alle seks land prioriterer barn og unges helse i sine EØS-programmer, så det kan være mye å hente i et samarbeid på tvers og ikke bare bilateralt med Norge.

Nettverket tar sikte på og møtes to ganger i året, og vertskapet vil gå på omgang mellom landene i samarbeid med Helsedirektoratet. Det er lagt opp til at nettverket finansieres av EØS-midlene.

Formål med nettverket

Nettverket skal bidra til økt samarbeid mellom norske fagmiljøer og mottakerlandene, og gjøre helsesamarbeid under EØS-midlene bedre kjent i Norge.

Informasjon fra samlingene

Først publisert: 26.01.2024 Siste faglige endring: 12.04.2024 Se tidligere versjoner