Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseprogram under EØS-midlene

Informasjon om folkehelseprogrammene under EØS-midlene: søknadsprosessen, pågående og avsluttede prosjekter.

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Midlene har fem prioriterte sektorer:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
  • Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi
  • Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
  • Justis- og innenrikssaker

Videre har sektorene 23 programområder.

Les mer om EØS-midlene hos Utenriksdepartementet (regjeringen.no) og i brosjyren "Blåboka" (regjeringen.no).

Folkehelseprogrammene 2014–2021

Europeiske helseutfordringer, som Helsedirektoratet bidrar inn i, er et programområde under sektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse. EØS-midlenes overordnede helsemål er å styrke forebyggende arbeid, og redusere sosial ulikhet i helse.

Fafo har på oppdrag fra Utenriksdepartementet gjennomført en gjennomgang av Norges innsats gjennom EØS-midlene fra 2004 til 2021. Rapporten gjør rede for hvordan ordningen har bidratt til å oppnå sosial og økonomisk utjevning, i tillegg til styrking av bilaterale relasjoner mellom Norge og mottakerlandene. Rapporten viser at EØS-midlene har hatt god effekt i å bedre menneskers levekår. Les rapporten EØS-midlene 2004–2021. Hva har Norge oppnådd? (fafo.no).

Først publisert: 26.01.2024 Siste faglige endring: 26.01.2024 Se tidligere versjoner