Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Leker seg til bedre helse

Først publisert: 23.04.2024 Siste faglige endring: 23.04.2024

I likhet med Norge, har mange polske barn utfordringer med dårlig kosthold og mye stillesitting. Et polsk-norsk samarbeid tar sikte på å gjøre samfunnsproblemet mindre, blant annet gjennom aktiv læring og sunne skolemåltider.

Konkurranseinstinktet gir fart i små ben i en ballbinge på Stiklestad. Barna er delt inn i lag, og mens de konkurrerer, øver de på nye bokstaver. Det krever både kreativitet, konsentrasjon og mye aktivitet. 

Rundt dem står en stor polsk delegasjon og smiler av ungenes fart og engasjement. Delegasjonen er på Stiklestad i forbindelse med en konferanse der erfaringer fra det polsk-norske samarbeidet finansiert av EØS-midlene deles. 

–  Rundt 25 prosent av alle polske barn under 15 år har overvekt. Det ønsker vi å endre gjennom sunt kosthold og aktivitet. For å få det til, lærer vi av erfaringene til Verdal kommune. 

Det sier Grzegorz Szymczykiewicz, som er prosjektinstruktør for prosjektet "Healthy lifestyle of children and youth" som er finansiert av EØS-midlene, og trekker fram samarbeidet med den norske partneren, Verdal kommune.  I Polen har rundt 80.000 barn allerede vært med i aktiviteter og kurs som har sprunget ut av EØS-prosjektet. 

Mens delegasjonen er i Verdal, studerer de konkrete eksempler på hvordan de norske barnehagene og skolene kombinerer læring og fysisk aktivitet. Noen av disse skal så testes ut ved polske skoler og barnehager. 

Utjevne sosiale ulikheter 

I Polen brukes EØS-midler til prosjekter som skal utjevne sosiale ulikheter i helse, blant annet ved å fremme sunne levevaner blant barn og unge. 

Helsedirektoratet er programpartner, noe som betyr at de har deltatt i utforming av programmet og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen. Dette prosjektet er et såkalt pre-definert prosjekt. Det betyr at det er hentet inn bestemt kompetanse fra miljøer i Norge, fremfor å bruke en åpen utlysning som alle aktuelle fagmiljøer kan søke på. 

– Polen ønsket i dette prosjektet å fremme sunne levevaner blant barn og unge, og de ønsket en norsk partner på kommunalt nivå som hadde relevant erfaring.  På tidspunktet som prosjektet startet hadde Verdal kommune en frisklivssentral som hadde status som utviklingssentral for Midt-Norge og som også hadde aktiviteter rettet mot barn og unge, sier Astrid Nylenna og Pernille Dehli fra Helsedirektoratet. 

 I tillegg hadde frisklivssentralen i Verdal vært med på studietur til Polen tidligere og var klare til å utvikle et samarbeid. 

– Samarbeid om gode folkehelsetiltak på tvers av landegrensene er veldig nyttig. Landene kan lære mye av hverandres beste tiltak. EØS-midlene brukes på områder som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det også er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Samarbeidet om en sunnere og mer aktiv hverdag for barn og unge har skapt stort engasjement både blant de polske deltakerne og Verdal kommune, sier Dehli og Nylenna. 

– Gir innovative tanker 

I Verdal er det stor bevissthet rundt å kombinere læring og fysisk aktivitet. Men det er andre ting de lærer fra sine polske samarbeidspartnere, forteller folkehelsekoordinator i Verdal kommune og prosjektleder, Elin Bjørnstad. 

Elin Bjørnstad.jpg
Prosjektleder Elin Bjørnstad

– Vi ser mot hvordan de jobber med skolemåltider og ønsker å få til sånne løsninger i Norge, sier hun. 

Samarbeidet med de polske fagmiljøene gir spennende muligheter. Verdal kommune har blant gjort endringer i virksomheten, og har nå egne ansatte som jobber med å planlegge ernæring til de yngste, ifølge Bjørnstad. 

–  Når vi ser hvordan de løser de ulike tiltakene i sin kultur og med sine rammer, så gir det oss innovative tanker om hvordan vi kan skape endringer som er litt utenfor boksen vår, sier Bjørnstad. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold