Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Råd om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen

Først publisert: 19.03.2020 Sist faglig oppdatert: 19.03.2020

Helsedirektoratet har kommet med utkast til råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

​​​​​​​Oppdatering 20. mars 2020: Vi ønsker innspill på utkastet før mandag 23. mars klokken 11.00. Innspill sendes til toril.kolas@helsedir.no

Teksten under er fra nyhetssak sendt ut 19. mars. 

- Rådene om prioritering som vi nå kommer med gjelder i en situasjon der helsetjenesten opplever større pågang enn den har kapasitet til å håndtere. Målet er å gi beslutningsstøtte til ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten når de skal prioritere mellom pasienter, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Helsetjenesten i Norge forventer en stor vekst i antall pasienter med covid-19, mange vil være alvorlig syke. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseutfordringer.

Helsetjenesten i Norge forventer en stor vekst i antall pasienter med covid-19, mange vil være alvorlig syke. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseutfordringer.

Denne situasjonen vil kunne gi ressursknapphet og stille krav til omstilling, krevende prioriteringer og rasjonering. Situasjonen er dynamisk, og den er ikke lik over hele landet. Ulike kommuner eller helseforetak kan derfor ha ulike utfordringsbilder.

Notatet med råd er utarbeidet og utgitt av Helsedirektoratet.

Last ned notatet (PDF)

Helsedirektoratet har hatt dialog med og fått gode innspill fra sektoren. Både helsepersonell, ledere i helsetjenesten, fagpersoner med kompetanse innen prioritering, relevante etater og profesjonsforeninger har bidratt.

Innholdet i notatet er på et overordnet nivå. Helsedirektoratet vil sammen med helsetjenesten utarbeide mer konkrete prioriteringsanbefalinger for de mest kritiske helsetjenestene.

Prioritering i sykehus

 •  
 • Planlagte operasjoner bør opphøre inntil videre, med enkelt unntak.
 • Pasienter må i størst mulig grad behandles på sitt lokalsykehus
 • Barn og unge og pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmiddelproblem må prioriteres.
 • Helsehjelp innen rehabilitering opphører, med enkelt unntak.

Prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Allmennlegetjenesten og legevakt

 • Fastlegen er fremdeles innbyggernes første kontaktpunkt med behov for legetjenester. Men fastlegene opplever et stort press, derfor vil pasienter med behov for akutt og livsnødvendig helsehjelp bli prioritert. Lindrende behandling skal prioriteres.
 • Ved stor pågang vil legevakt behandle kritisk syke pasienter, andre må vente.

Institusjon – sykehjem, omsorgsbolig

 • Beboere i institusjoner skal sikres medisinsk oppfølging og ved sykdom behandles der, så langt det er mulig.

Tannhelse

 • Befolkningen skal ha tilgang til akutt nødvendig tannhelsehjelp.

Psykisk syke

 • Barn av psykisk syke/rusmisbrukere må ivaretas.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

 • Alle nyfødte skal følges opp med 6 ukers kontroll
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Barn og unge med spesielle behov, eller familier det er bekymring for, følges opp.

Gravide

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret, eller barnet på sikt, skal prioriteres.

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold