Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag (WHO)

Verdens tobakksfrie dag er 31. mai. Dagen ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markeres over hele verden.

Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2014 er å øke tobakksavgiftene, «Raise taxes on tobacco».
 

Norsk markering

Målet i Norge har de siste årene vært å sette lokal tobakksforebygging på dagsorden. Dagen markeres i fylkene med ulike lokale arrangementer. En del fylker deler ut tobakksfri pris og informasjonsmateriell. Verdens tobakksfrie dag kan markeres på skoler, sykehus, tannhelsetjeneste, helsestasjon, frisklivssentraler og lignende.

Når 31. mai faller på en helgedag, er det vanlig å bruke nærmeste hverdag til å markere Verdens tobakksfrie dag.