Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag (WHO)

Verdens tobakksfrie dag markeres 31. mai hvert år rundt om i landet. Også globalt skjer det mye rundt dagen som ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon.

Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Den 31. mai hvert år rettes den globale oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2014 er å øke tobakksavgiftene, «Raise taxes on tobacco». WHO er ansvarlig for den globale markeringen. ​I Norge markeres dagen lokalt.

Norsk markering

Målet i Norge har de siste årene vært å sette lokal tobakksforebygging på dagsorden. Dagen markeres i fylkene med ulike lokale arrangementer. En del fylker deler ut tobakksfri pris og informasjonsmateriell. Markering av Verdens tobakksfrie dag kan skje på skolen, sykehus, tannhelsetjenesten, helsestasjon eller i frisklivstilbud.