Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Folkehelsearbeid i kommunen

Oppgaver flyttet fra FHI til Helsedirektoratet 1. januar 2024

 

Overføring av ansvaret for folkehelse- og oppvekstprofilene

Fra 1.1.2024 ble ansvaret for Folkehelseprofiler og Oppvekstprofiler overført fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet. Overføringen er en del av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen.

 

Overføringen av oppgaver knyttet til arbeidet med profilene vil ta noe tid. Det er derfor inngått en avtale mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om behandlingen av data for perioden fra nyttår til 30. juni 2024. Folkehelseinstituttet vil være ansvarlig utgiver av profilene for 2024, og disse skal etter planen publiseres i februar og mars. Profiler for 2025 og fremover vil bli publisert av og fra Helsedirektoratet.

 

Inntil videre finnes innholdet på fhi.no: Folkehelseprofiler, oppvekstprofiler, statistikkbanker

 

Behandling av personopplysninger

Til arbeidet med folkehelseprofiler, oppvekstprofiler og tilhørende statistikkbanker mottas store mengder detaljert informasjon fra en rekke datakilder. Noen av dataene som mottas er av en slik karakter at det kan være mulig å identifisere enkeltpersoner, dataene er såkalt «indirekte personidentifiserbare». Alle dataene som mottas oppbevares og behandles etter gjeldende regelverk som ivaretar personvern. All statistikk er anonym ved publisering.

 

Alle opplysningene som er innhentet til arbeidet med profilene er utlevert direkte fra de ulike dataleverandørene. Enkeltpersoner kan få informasjon om hvilke registre/datakilder som har utlevert opplysninger og hvilke opplysninger som er innhentet. Dersom enkeltpersoner ønsker å vite hva som er registrert om dem i en konkret datakilde, vil de bli henvist til den konkrete datakilden som har tilgang til personidentifikasjon.

Nettkurs, webinarer og konferanser (se opptak)