Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Webinarer om folkehelsearbeid i kommunen

Helsedirektoratet lanserte våren 2021 seks webinarer med utvalgte tema innen lokalt folkehelsearbeid. Webinarene er laget for de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Hvert webinar inneholder en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid. Webinarene ble publisert i 2021. 

Vi håper at webinarene kan være til nytte og gi kommunene inspirasjon i videre arbeid. Dersom du ønsker å ta kontakt med foredragsholderne i webinarene, finner du deres kontaktinformasjon nedenfor.

Sosial bærekraft og folkehelse – 17. juni 2021

Program

 • Introduksjon
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet
 • Sosial bærekraft og folkehelse
  Hege Hofstad, seniorforsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
 • Hvordan har vi oversatt og anvendt funn i litteraturstudien i SOSLOKAL i praksis i Kristiansand?
  Stine Busborg Sagen, bærekraftsrådgiver og prosjektleder SOSLOKAL, Kristiansand kommune
 • Om målkonflikter og dilemmaer i planlegging – erfaringer fra Fredrikstad
  Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator, Fredrikstad kommune

Se webinaret

Ønsker du å ta kontakt med foredragsholderne i webinaret?

Hege Hofstad, NIBR ved OsloMet:
hegeh@oslomet.no
Stine Busborg Sagen, Kristiansand kommune: Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no
Bent Olav Olsen, Fredrikstad kommune:
beoo@fredrikstad.kommune.no

Løpende oversiktsarbeid i kommunen – 3. juni 2021

Program

 • Introduksjon
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet
 • Om løpende oversiktsarbeid over befolkningens helsetilstand
  Kjersti Engeseth, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Løpende oversiktsarbeid i Bærum kommune
  Nina Kolbjørnsen, folkehelsekoordinator i Bærum kommune
 • Løpende oversiktsarbeid i Bydel Grünerløkka
  Siri Nergård, folkehelsekoordinator i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune

Se webinaret

Ønsker du å ta kontakt med foredragsholdere i webinaret?

Kjersti Engeseth, Helsedirektoratet: Kjersti.Halvorsen.Engeseth@helsedir.no
Nina Kolbjørnsen, Bærum kommune: nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no
Siri Nergård, Bydel Grünerløkka i Oslo kommune: siri.nergard@bga.oslo.kommune.no

Samarbeid i folkehelsearbeidet – 6. mai 2021

Program

 • Begrunnelser for samarbeid i folkehelsearbeidet. 
  Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hvorfor er samarbeid viktig i folkehelsearbeidet?
  Lene Conradi, ordfører i Asker 
 • TenkHelse- samarbeid i utvikling av et tiltak i folkehelseprogrammet
  Grethe Kahrs Andersen, prosjektleder Kommunalområdet Kunnskap, barn og unge, Sandefjord kommune

Se webinaret

Det er mulig å kontakte prosjektledere i Sandefjord og Asker for mer informasjon: Sandefjord: Grethe.Kahrs.Andersen@sandefjord.kommune.no
Asker: Kristine.Slatten@asker.kommune.no

Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng – 29. april 2021

Webinaret er i tre deler, se nedenfor.

Ønsker du kontakt med en av foredragsholderne i webinaret?

 • Vurdering og bruk av forskningsbasert kunnskap
  Eva Denison: EvaMarie-Louise.Denison@fhi.no
 • Bruk av forskning i tiltaksutvikling
  Margrethe Midtsand: margrethe.midtsand@ou.trondheim.kommune.no 
 • Erfaringsbasert kunnskap - lokalt folkehelsearbeid
  Randi Bergem: randi.bergem@hivolda.no
 • Bruk av erfaringsbasert kunnskap i utvikling av tiltak            
  Anne-Lene Gregersen: Anne-Lene.Gregersen@naroysund.kommune.no
 • Med ungdom som ressurs- ungdomsmedvirkning  
  Linn Hattvang: hattvang@ungdomogfritid.no
 • Bred medvirkning i utvikling av tiltak
  Tove Vikanes Agdestein: Tove.Vikanes.Agdestein@stord.kommune.no

Del 1: Vurdering og bruk av forskningskunnskap

Program

 • Introduksjon 
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
 • Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng 
  Øyvind Giæver, direktør for avdeling Levekår, Helsedirektoratet
 • Vurdering og bruk av forskningsbasert kunnskap
  Eva Denison, seniorforsker, Folkehelseinstituttet 
 • Bruk av forskning i tiltaksutvikling
  Margrethe Midtsand, spesialkonsulent, Trondheim kommune  

Se del 1 av webinaret

Del 2: Erfaringsbasert kunnskap 

Program

 • Introduksjon 
  Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
 • Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng 
  Øyvind Giæver, direktør for avdeling Levekår, Helsedirektoratet
 • Erfaringsbasert kunnskap - lokalt folkehelsearbeid
  Randi Bergem, dosent, Høyskolen i Volda
 • Bruk av erfaringsbasert kunnskap i utvikling av tiltak
  Anne-Lene Fadnes Gregersen, folkehelsekoordinator, Nærøysund kommune

Se del 2 av webinaret

Del 3: Bruker- og innbyggerkunnskap

Program

 • Introduksjon
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
 • Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng
  Øyvind Giæver, direktør for avdeling Levekår, Helsedirektoratet
 • Med ungdom som ressurs- ungdomsmedvirkning  
  Linn Hattvang, kurskoordinator, Ungdom og fritid
 • Bred medvirkning i utvikling av tiltak
  Tove Vikanes Agdestein, Folkehelsekoordinator, Stord kommune

Se del 3 av webinaret

Lansering av veiviser for psykisk helse og livskvalitet – 8. april 2021

Program

 • Velkommen til lansering!
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
 • Hva mener unge selv er viktig for at de skal ha det bra?
  Videohilsen fra Sivert, Bisma og Sander
 • Hva er livskvalitet og psykisk helse
  Ragnhild Bang-Nes, forsker, FHI
 • Veiviser i psykisk helse og livskvalitet - utarbeidelse og resultat
  Hildegunn Brattvåg, leder av Folkehelseprogrammet, Helsedirektoratet
 • Presentasjon av veiviserens fire råd
  • 1: Kommunen bør forankre arbeidet med barn og unges psykiske helse og livskvalitet i helse organisasjonen
   Anni Skipstein, seniorrådgiver, Viken fylkeskommune
  • 2: Kommunen bør aktivt fremme sosial støtte og mestring for barn og unge på deres arenaer
   Emil Johan Stenhaug, styremedlem, Ungdom og fritid
  • 3: Kommunen bør sikre gode rammebetingelser for barn og unges deltakelse og tilhørighet
   Unni Karin Moksnes, professor, NTNU
  • 4: Kommunen bør sikre at medvirkning fra barn og unge gjøres systematisk
   Anne Lium Berger, seksjonsleder, Tromsø kommune
 • Hvordan bruke veiviseren i kommunalt arbeid?
  Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege, Frøya kommune
 • Avslutning
  Linda Granlund i Helsedirektoratet

Se veiviseren for psykisk helse og livskvalitet.

Se webinaret

Egenevaluering av folkehelsetiltak – 25. mars 2021

Program

 • Om egenevaluering av folkehelsetiltak
  Arnfinn Helleve, leder av Senter for evaluering av folkehelsetiltak, FHI
 • Erfaringer fra folkehelseprosjektet "Mitt Færder"
  Elin Skuggedal, prosjektleder, Færder kommune
 • Erfaringer fra Ung Arena
  Trond Garborg, prosjektleder, og Brita Rønning Iversen, psykolog, Midt-Telemark kommune
 • Avsluttende samtale og refleksjoner
  FHI og kommunen

Se webinaret

Ønsker du å ta kontakt med foredragsholdere i webinaret? 

 • Arnfinn Helleve, FHI: arnfinn.helleve@fhi.no
 • Elin Skuggedal, Færder kommune: elin.skuggedal@faerder.kommune.no
 • Trond Garborg, Midt-Telemark kommune: trga1711@mt.kommune.no
 • Brita Rønning Iversen, Midt-Telemark kommune: briv2212@mt.kommune.no

Først publisert: 24.03.2021 Siste faglige endring: 16.06.2021 Se tidligere versjoner