Webinarer om folkehelsearbeid i kommunen

Helsedirektoratet lanserer denne våren seks webinarer med utvalgte tema innen lokalt folkehelsearbeid. Webinarene er laget for de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

folkehelsearbeid.png
Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing for å fremme psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

Webinarene publiseres fra uke 12 og frem til sommeren, med noen ukers mellomrom.

Hvert webinar inneholder en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid.

Vi håper at webinarene kan være til nytte og gi kommunene inspirasjon i videre arbeid. Dersom du ønsker å ta kontakt med foredragsholderne i webinarene, finner du deres kontaktinformasjon nedenfor.

Webinarene legges ut her på denne siden etter hvert som de publiseres.

Egenevaluering av folkehelsetiltak – 25. mars

Program

 • Om egenevaluering av folkehelsetiltak
  Arnfinn Helleve, leder av Senter for evaluering av folkehelsetiltak, FHI
 • Erfaringer fra folkehelseprosjektet "Mitt Færder"
  Elin Skuggedal, prosjektleder, Færder kommune
 • Erfaringer fra Ung Arena
  Trond Garborg, prosjektleder, og Brita Rønning Iversen, psykolog, Midt-Telemark kommune
 • Avsluttende samtale og refleksjoner
  FHI og kommunen

Se webinaret

Tips: for å se webinaret i fullskjerm, klikk på «Vimeo»-logoen nederst i høyre hjørne.

Ønsker du å ta kontakt med foredragsholdere i webinaret? 

 • Arnfinn Helleve, FHI: arnfinn.helleve@fhi.no
 • Elin Skuggedal, Færder kommune: elin.skuggedal@faerder.kommune.no
 • Trond Garborg, Midt-Telemark kommune: trga1711@mt.kommune.no
 • Brita Rønning Iversen, Midt-Telemark kommune: briv2212@mt.kommune.no

 

Lansering av veiviser for psykisk helse og livskvalitet – 8. april

Program

 • Velkommen til lansering!
  Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
 • Hva mener unge selv er viktig for at de skal ha det bra?
  Videohilsen fra Sivert, Bisma og Sander
 • Hva er livskvalitet og psykisk helse
  Ragnhild Bang-Nes, forsker, FHI
 • Veiviser i psykisk helse og livskvalitet - utarbeidelse og resultat
  Hildegunn Brattvåg, leder av Folkehelseprogrammet, Helsedirektoratet
 • Presentasjon av veiviserens fire råd
  • 1: Kommunen bør forankre arbeidet med barn og unges psykiske helse og livskvalitet i helse organisasjonen
   Anni Skipstein, seniorrådgiver, Viken fylkeskommune
  • 2: Kommunen bør aktivt fremme sosial støtte og mestring for barn og unge på deres arenaer
   Emil Johan Stenhaug, styremedlem, Ungdom og fritid
  • 3: Kommunen bør sikre gode rammebetingelser for barn og unges deltakelse og tilhørighet
   Unni Karin Moksnes, professor, NTNU
  • 4: Kommunen bør sikre at medvirkning fra barn og unge gjøres systematisk
   Anne Lium Berger, seksjonsleder, Tromsø kommune
 • Hvordan bruke veiviseren i kommunalt arbeid?
  Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege, Frøya kommune
 • Avslutning
  Linda Granlund i Helsedirektoratet

Se veiviseren for psykisk helse og livskvalitet.

Se webinaret


Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng – 29. april

Webinaret publiseres 29. april kl 09.00

 

Hvorfor er det viktig å samarbeide i folkehelsearbeidet? – 6. mai

Webinaret publiseres 6. mai kl 09.00

 

Løpende oversikt over helsen i befolkningen: hva er det og hvorfor er det nyttig for kommunene? – 3. juni

Webinaret publiseres 3. juni kl 09.00

 

Sosial bærekraft og folkehelse – 17. juni

Webinaret publiseres 17. juni kl 09.00

 

Først publisert: 24.03.2021 Sist faglig oppdatert: 08.04.2021 Se tidligere versjoner