Utvikling i norsk kosthold

 • Trender i det norske kostholdet

  Det har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid og forbruket av sukker har minsket de siste ti årene. 

 • Grønnsaker, frukt og bær

  Forbruket av grønnsaker har økt betydelig over lang tid og forbruket av frukt og bær har økt betydelig siden 1999.

 • Fisk

  Forbruket av fisk økte fra 2011 til 2012, etter å ha minsket noe fra 2010 til 2011.

 • Sukker

  Sukkerforbruket har minsket fra 43 til 29 kilo per innbygger i året siden 2000.

 • Poteter

  Forbruket av friske matpoteter er mer enn halvert siden 1970-årene, mens forbruket av bearbeidede poteter er mangedoblet.

 • Kornvarer

  Kornforbruket som økte betydelig fra 1979–2007 har i senere år gått ned.

 • Margarin og annet fett

  Det totale margarinforbruket har minsket i flere tiår. Andelen lett margarin har økt betydelig over tid.

 • Melk og melkeprodukter

  Forbruket av konsummelk (søt og sur helmelk, lettmelk og skummetmelk) har minsket, og forbruket av konserverte melkeprodukter (tørrmelk o.l.) har økt siden 1970-årene.

 • Kjøtt og kjøttvarer

  Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid, fra 53 kg i 1989 til 76 kg per person i 2008. Det minsket til 74 kg i 2010 for siden igjen å øke til 75 kg per innbygger i 2012.