Kosthold 2-åringer

​To år gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med råd og anbefalinger for kosthold til småbarn, viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Småbarnskost.

​Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet. Den nye undersøkelsen, som ble gjennomført av Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, viser at norske toåringers inntak av tilsatt sukker og søt drikke nå er langt lavere enn i 1999.
 

Mindre brus og saft

En gjennomsnittlig toåring drikker nå 0,6 dl søt drikke per dag mot 1,9 dl i 1999. Helsedirektoratet anbefaler at maksimalt ti prosent av energien skal komme fra tilsatt sukker, og 84 prosent av toåringene er nå innenfor denne anbefalingen (45 prosent i 1999). Gjennomsnittstoåringen får nå cirka 7 prosent av energien fra tilsatt sukker.

Sukkerinntaket er betydelig redusert og at de fleste toåringene får nå ikke i seg mer sukker enn anbefalt.
 

Mer frukt og grønt og mindre helmelk

Det samlede inntaket av grønnsaker, poteter, frukt (inkludert juice) og bær har økt fra 257 gram til 302 gram per dag.

Så å si alle barn spiser frukt og grønnsaker.

Forbruket av helmelk er kraftig redusert fra 1,5 dl til 0,4 dl per dag.

Det er en vridning mot magrere melketyper, men toåringenes kosthold inneholder fortsatt for mye mettet fett.
 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets to år gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1674 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 56. Datainnsamlinga ble gjennomført høsten 2007.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til småbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen. Dette er ett av tiltaksområdene i Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).