Kosthold 4-åringer

​Kostholdet til det landsrepresentative utvalget av 4-åringer som deltok i UNGKOST-2000 er for en stor del i tråd med anbefalingene Helsedirektoratet.

​Det gjennomsnittlige inntaket av vitaminer og mineraler var høyere enn, eller på nivå med anbefalingene for daglig tilførsel, med unntak av vitamin E, jern og vitamin D for både jenter og gutter. Når inntaket av kosttilskudd ble inkludert i kostberegningene var det gjennomsnittlige inntak av både av vitamin E, jern og vitamin D nærmere anbefalingene.
 

Noen svakheter

Kostholdet har imidlertid noen klare helsemessige svakheter. Særlig inneholder kosten for mye fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker, og for lite matvarer som er rike på kostfiber som grovt brød, poteter, frukt og grønnsaker. Hos de 391 4-åringene som deltok var den gjennomsnittlige andelen av energi som kom fra fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker henholdsvis 32, 14 og 15 energiprosent, mens anbefalt nivå er henholdsvis 30, 10 og 10 energiprosent.
 
Over 70 % av barna hadde en energiprosent fra fett over 30 prosent, og nesten alle barna (97 prosent) hadde energiprosent fra mettede fettsyrer over 10 prosent. I overkant av 80 prosent av barna fikk mer enn 10 energiprosent fra tilsatt sukker. Inntaket av fett og tilsatt sukker var signifikant lavere hos guttene hvor mødrene eller fedrene hadde høy utdannelse, sammenlignet med dem som hadde foreldre med lav utdannelse. For jentene var inntaket av tilsatt sukker signifikant lavere for barna som hadde mødre med høyere utdannelse, sammenlignet med dem som hadde mødre med lav utdannelse.
 

90 prosent spiser frokost

Sanasol og tran var de kosttilskuddene som ble mest brukt. Fjorten prosent av jentene, og 9 prosent av guttene brukte Sanasol hver dag. Det var 10 prosent av jentene og 7 prosent av guttene som tok tran hver dag. Henholdsvis 36 prosent og 44 prosent av jentene og guttene brukte ikke kosttilskudd.
 
Det gjennomsnittlige inntaket av frukt og grønnsaker (inkludert poteter) var rundt 225 g frukt og grønnsaker per dag, 12 prosent av jentene og 8 prosent av guttene spiste mer enn 400 gram per dag.
 
På dagtid var nærmere 60 prosent av barna i fulltidsbarnehage, og rundt 10 prosent var hjemme. Måltidsfrekvens ble kartlagt i undersøkelsen. Rundt 90 prosent av barna spiste frokost hver dag, og mellom 70-80 prosent spiste lunsj og middag hver dag. Kveldsmat var det mellom 60-70 prosent som spiste hver dag.
 
Av de ulike måltidene var det lunsj som hyppigst ble spist utenfor hjemmet. Godt over halvparten av barna spiste lunsj i barnehage, barnepark eller liknende fem dager i uken. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.