Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

​Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) inneholder tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom gjennom et sunnere kosthold.

​Planen er den første av sitt slag på ernæringsområdet.

Det legges vekt på:

  • Å bidra til å gjøre det enklere å velge sunt.
  • Tilrettelegge for gode måltider i barnehager, skoler og blant eldre.
  • Styrke kunnskapen om mat, kosthold og ernæring.

Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.

Helsedirektoratet er en viktig aktør i oppfølgingen av handlingsplanen.
12 departementer har samarbeidet om handlingsplanen som inneholder 73 tiltak innen 10 innsatsområder.