Kosthåndboken

Kutting av grønnsaker.
© Coloubox.com

Kosthåndboken er et nytt hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppen for kosthåndboken er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell. Den er rettet mot fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, frisklivssentraler, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og andre institusjoner i kommunen, sykehus og spesialisthelsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester.

Hovedmålsetningen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. Med ernæringsarbeid menes både forebyggende og helsefremmende ernæringsarbeid, sekundærforebygging og som en del av den medisinske behandlingen, eller som eneste behandling. Kosthåndboken har et helhetsperspektiv på pasientforløpet i tråd med samhandlingsreformen.
 
Boken bygger på Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, andre relevante nasjonale faglige retningslinjer som for eksempel overvekt, diabetes, kols, hjerte- og karsykdommer, samt de gjeldende nasjonale og nordiske kostråd og næringsstoffanbefalinger.  

 

Kosthåndboken kapittel for kapittel

 

​Tema ​Kapittel
Forord (pdf)
Innledning (pdf) 1
Grunnleggende rammer (pdf) ​2
Næringsstoffer og matvaregrupper (pdf) ​3
​Kosthold i ulike livsfaser (pdf) 4
Religiøse og kulturelle kostholdshensyn (pdf) 5
Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (pdf) ​6
Godt mattilbud (pdf) 7
Trygg mat (pdf) ​8
God ernæringspraksis (pdf) ​9
​Tiltak når matinntaket blir for lite (pdf) 10
​Standardkost (pdf) ​11
Mat med tilpasset konsistens (pdf) ​12
Spesialkost (pdf) 13
Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander (pdf) ​14
Munn og tannhelse (pdf) ​15
Legemiddelinteraksjoner (pdf) ​16
Metode og prosess (pdf) ​17
​Vedlegg (pdf) 18
  

 


 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har laget en idébank. Her presenteres blant annet gode eksempler på ernæringsarbeid i praksis.