Proteiner

Kjøtt med salat.
© Colourbox.com

Proteiner er nødvendige for oppbygning av nye celler - både under vekst og til vedlikehold av kroppen. Proteiner er store molekyler som er bygd opp av aminosyrer.

​Proteiner deltar på forskjellige måter i alle livsprosesser i kroppen. Protein kan også brukes til energi, men spiller vanligvis liten rolle som energikilde i forhold til karbohydrat og fett.
 
Proteinene er bygd opp av aminosyrer. I naturen finnes over hundre forskjellige aminosyrer. Omtrent 20 er vanlige i dyreorganismer. En del av aminosyrene kan menneskekroppen ikke produsere selv i tilstrekkelige mengder, og de må derfor tilføres via maten. De kalles derfor for essensielle aminosyrer.
 

Anbefalt inntak

Det anbefales at proteininntaket utgjør 10-20 prosent av energiinntaket. Fra 65 års alder bør protein bidra med 15-20 prosent av energiinntaket.
 
Ettersom de fleste matvarer har et proteininnhold som er høyere enn 10 energiprosent, er det vanskelig å sette sammen et kosthold med mindre enn 10 energiprosent protein. Gjennomsnittskostens innhold av protein har økt fra 12 til 15 prosent av energiinntaket i løpet av de siste 30 årene. Det er dermed på anbefalt nivå. Av praktiske grunner og av hensyn til kravet om variasjon i kostholdet er det urealistisk å planlegge kosthold med lavere andel protein enn 15 energiprosent.
 
For planlegging av kosthold til grupper anbefales et totalt innhold av protein på 15 energiprosent, tilsvarende omkring 1,1 gram protein per kg kroppsvekt og dag. For grupper med lave energiinntak, under 8 MJ per dag, bør kostens proteininnhold være høyere enn 15 energiprosent.
 

Kilder til proteiner

Fisk, kjøtt, melk, ost og egg er rike på proteiner. Vegetabilske matvarer som korn, bønner og nøtter er også viktige proteinkilder.
De største proteinkildene i norsk gjennomsnittskost er kjøtt, kornvarer og meieriprodukter.
 
Proteiner i noen matvarer
  • et glass melk (2 dl) bidrar med 6-7 gram protein.
  • to skiver ost (20 g) bidrar med 6-7 gram protein
  • en skive brød (40 g) bidrar med 3-4 gram protein
  • en porsjon torsk (200 g) bidrar med 36 gram protein